Archief oktober, 2013

Reacties uitgeschakeld voor Universitaire ziekenhuizen verliezen talent

Universitaire ziekenhuizen verliezen talent

Door | 24 oktober 2013 | Nieuws

Vandaag om 06:46 door kidr | Bron: Belga
Mail Print
Universitaire ziekenhuizen hebben het moeilijk de beste artsen in huis te houden en overeind te blijven in de concurrentiestrijd tussen de Vlaamse ziekenhuizen. Dat schrijft De Tijd donderdag.

Artsen verkiezen als zelfstandige aan de slag te gaan in een algemeen ziekenhuis, waar de administratieve druk minder is en ze tot vijf keer meer kunnen verdienen. Verschillende proffen trekken aan de alarmbel. 'De algemene ziekenhuizen concurreren ons kapot', klinkt het.

Die evolutie blijft niet zonder gevolgen. Als de universitaire ziekenhuizen de rol moeten lossen, dreigen innovatie en moeilijke geneeskunde in het gedrang te komen.

De drie universitaire ziekenhuizen (UZ) in Vlaanderen en dat van de VUB in Jette (Brussel) zijn winstgevend. Maar inzake financiering zijn ze niet vergelijkbaar met de 52 algemene ziekenhuizen (AZ). Een eerste verschil is dat de artsen in een UZ werknemer zijn van het ziekenhuis. Ze krijgen dus geen honorarium per prestatie, waarvan ze vervolgens een deel afstaan aan het ziekenhuis, zoals dat in een AZ gebeurt. Dat komt omdat artsen in een UZ ook andere taken hebben, zoals opleiding en wetenschappelijk onderzoek.

Een tweede verschil is dat een UZ een iets groter werkingsbudget krijgt, zowel per ligdag als voor het personeel. Dat komt omdat ook het personeel bijkomende taken heeft, zoals onderzoek.

Reacties uitgeschakeld voor VVSG vreest voor 15 000 lokale jobs

VVSG vreest voor 15 000 lokale jobs

Door | 24 oktober 2013 | Nieuws

Gemeenten grijpen naar hogere belastingen
Jeroen Van Horenbeek − 24/10/13, De Morgen – 08u57

© photo news.
Negentien Vlaamse gemeenten hebben hun belastingen dit jaar verhoogd. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is dit het topje van de ijsberg en zullen er volgend jaar nog veel meer belastingverhogingen volgen. De organisatie vreest ook voor 15.000 lokale jobs.

De Belgische gemeenten zitten in de financiële penarie. Hun begrotingstekort werd geschat op 260 miljoen euro, maar dat blijkt nu op te lopen tot meer dan het dubbele: 546 miljoen euro. Hoe groot het aandeel van Vlaanderen daarin is, is nog niet uitgemaakt. De Vlaamse regering houdt namelijk vol dat de Vlaamse steden en gemeenten helemaal geen tekort hebben. Maar de malaise laat zich ook hier duidelijk voelen. Voor tientallen besturen is een belastingverhoging stilaan de enige optie.

Een grote stad als Gent verhoogt enkele 'kleinere' belastingen en is daarin lang niet alleen. Negentien gemeenten hebben dit jaar zelfs hun veel ingrijpendere aanvullende personenbelasting of hun opcentiemen op onroerende voorheffing verhoogd. Samen zijn die twee 'hoofdbelastingen' goed voor 85 procent van gemeentelijke taksinkomsten.

Voorlopig gaat het over eerder kleine gemeenten, van Aartselaar en Beringen over Lichtervelde tot Zomergem en Zoutleeuw. Enkel Willebroek en Zutendaal lieten hun belastingen dalen. Volgens de VVSG zullen volgend jaar heel wat gemeenten het voorbeeld van Aartselaar en co. volgen.

"Dat goed twintig gemeenten dit jaar al hebben ingrepen, is een zeer duidelijk voorteken", zegt Luc Martens, de voorzitter van de VVSG en CD&V-burgemeester van Roeselare. "Tijdens het eerste jaar na de gemeenteraadsverkiezingen wordt gepland en worden keuzes gemaakt. Pas daarna wordt echt tussengekomen."

In dat eerste jaar moeten de nieuwe ploegen nog inlopen. En maakt een pas verkozen burgemeester zich niet graag meteen onpopulair. Maar ook een niet te onderschatten factor: over enkele maanden staan er alweer belangrijke verkiezingen voor de deur en zullen vele lokale kopstukken zich ook nationaal profileren. Dan is een forse belastingverhoging niet de best denkbare campagne.

Reacties uitgeschakeld voor Vlaamse regering overtrad regels behoorlijk bestuur

Vlaamse regering overtrad regels behoorlijk bestuur

Door | 14 oktober 2013 | Nieuws

Bron: De Standaard, 14/10/2013 06:40 door g.teg.

De Vlaamse regering krijgt een reprimande van haar eigen strategische adviesraad voor bestuurszaken, Vlabest.

De beslissing van de Vlaamse regering om in extremis 45 miljoen toe te voegen aan de besparingen die de provincies moeten realiseren, noemt de raad ‘een schending van de regels van behoorlijk bestuur’ en van ‘de behoorlijke omgang van bestuursniveaus met elkaar’.

De provincies werden niet vooraf geraadpleegd over die beslissing terwijl het regeerakkoord zulks wel beloofde. Het regeerakkoord voorziet zelfs in een voorspelbare groei van de geldstromen met 3,5 procent per jaar.

De overheid legt de provincies een beheers- en beleidscyclus op met een strikte timing, en doorkruist die dan met deze beslissing, zegt Vlabest verder.

Onbehoorlijk is het bovendien dat de regering geen enkele argumentatie geeft voor de extra bezuiniging.

In gesprekken daarover in kringen van de Vlaamse regering was achteraf te horen ‘dat de provincies toch geld genoeg hebben’ en dat de regering ‘niet wist waar ze het geld anders moest halen’.

Reacties uitgeschakeld voor Nederlandse gemeenten hebben tot 2016 genoeg ambtenaren.

Nederlandse gemeenten hebben tot 2016 genoeg ambtenaren.

Door | 14 oktober 2013 | Nieuws

Bron: binnenlandsbestuur.nl

Gemeenten hebben tot zeker 2016 genoeg ambtenaren. De eerdere prognose van Binnenlandse Zaken (BZK) dat er de komende jaren vooral vanwege de vergrijzing een enorme vervangingsvraag ontstaat, blijkt achterhaald.
Grote uittocht
Dat stelt directeur Jeroen Pepers van het A+O fonds Gemeenten. De Grote Uittocht, waarbij de publieke sector ultimo 2020 zeven van de tien ambtenaren zou kwijtraken, vindt niet plaats in de omvang zoals in het gelijknamige BZK-rapport uit 2010 is voorspeld. Die rekensom klopt niet meer. De toekomstverkenning wordt momenteel dan ook bijgesteld op het ministerie. Bijstelling van het rapport is nodig; enerzijds omdat ambtenaren langer doorwerken, anderzijds omdat door de sindsdien in gang gezette verkleining van het overheidsapparaat er minder functies zijn dan waarbij in de toekomstverkenning van 2010 rekening werd gehouden.

Kwaliteitsprobleem
Voor gemeentelijke werkgevers is volgens Pepers niet zozeer een dreigend probleem of ze wel over voldoende personeel kunnen beschikken, als wel of dat personeel genoeg kwaliteit in huis heeft. Door de decentralisatie van rijkstaken en met name de digitalisering wordt van de ambtenaar meer en meer verwacht aan competenties en vaardigheden. ‘Kunnen ze wat nodig is, dat is de vraag’, aldus de directeur van het A+O fonds Gemeenten. Hij betwijfelt of er in gemeentehuizen straks nog functies zijn op het niveau van mbo3 en mbo4. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn het opwaarderen van de functies van mbo4 naar hbo-niveau. ‘De vraag is of we de ambtenaren kunnen begeleiden naar een hoger niveau’, zegt hij.

Opleiden
Over hoe de ambtenaar van de toekomst eruit ziet, hoeven gemeentelijke wekgevers zich niet druk te maken. ‘Die hebben ze namelijk al in huis’, zegt Pepers. De vraag is volgens hem veel meer wat je er als werkgever mee doet. Gezien de taak- en schaalveranderingen die er op gemeenten afkomen, is inzetten op opleiden, ontwikkelen en doorontwikkelen in wezen de meest voor de hand liggende optie.

Vervangingsprobleem
Ander probleem wordt volgens Pepers hoe over vijf tot zeven jaar, als de vervangingsvraag wel acuut wordt, gemeenten aan jongeren denken te komen. Omdat zowel de voor- als de achterdeur al jaren op slot zitten en nog jaren op slot blijven – er komt niemand meer bij, er gaat vrijwel niemand weg – vergrijzen de meeste organisaties in gestaag tempo. De gemiddelde leeftijd van de ambtenaar komt vrijwel overal boven 50 jaar te liggen. ‘We moeten gaan nadenken hoe we dan toch jongeren kunnen trekken die bij de overheid willen werken’, zegt hij.

Reacties uitgeschakeld voor 6,5% minder personeelsleden dan in 2009 – Vlaanderen 2014

6,5% minder personeelsleden dan in 2009 – Vlaanderen 2014

Door | 11 oktober 2013 | Nieuws

Bron: Vlaanderen, bestuurszaken, 11/10/2013
In 2014 moeten er niet 6 %, maar 6,5 % minder personeelsleden zijn in vergelijking met 2009. Dat is een van de maatregelen die de Vlaamse Regering in september bekendmaakte bij de voorstelling van haar begroting voor 2014. De besparingen gelden voor bijna 29.000 collega’s. Onder meer de privaatrechtelijke agentschappen vallen erbuiten, maar ook de psychiatrische zorgcentra, het agentschap Jongerenwelzijn, een deel van Kind en Gezin en de chauffeurs van De Lijn. Voor de nieuwe extra besparing van 0,5 % worden ook de continudiensten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken ontzien. De evolutie van de uitvoering van de besparingen wordt twee keer per jaar in kaart gebracht.

- See more at: http://www.bestuurszaken.be/nieuws/65-minder-personeelsleden-dan-2009#sthash.suPlrGMg.dpuf

Reacties uitgeschakeld voor 12,5 m² kantoor voor 1 VTE ambtenaar

12,5 m² kantoor voor 1 VTE ambtenaar

Door | 10 oktober 2013 | Lectuur

Bron: 13, personeelsblad Vlaamse Overheid, artikel: Het nieuwe werken

Niet langer anders werken is de norm, maar het nieuwe werken (HNW), zo besliste de Vlaamse Regering. “Daarmee zal het personeel nog meer plaatsen tijdsonafhankelijk werken, en zal controleerbare aanwezigheid niet langer de norm zijn, maar wel digitaal meetbare resultaten, flexibiliteit, initiatief en verantwoordelijkheid”, legt David Manaigre van het kabinet Bestuurszaken uit. “Daarom komt er ook een nieuwe bezettingsnorm. Vandaag wordt binnen het concept van anders werken gemeten met een oppervlaktenorm van maximaal 23 m² bruto per werkplek. Bij het nieuwe werken verfijnen we die norm en passen we hem aan de Europese norm aan. Het grote verschil is dat er gewerkt wordt met netto-oppervlakte of de echt nuttige oppervlakte per werkplek om te bepalen hoeveel plaats een entiteit nodig heeft. Voortaan is de nieuwe bezettingsnorm voor een standaard kantooromgeving 12,5 m² netto per gecorrigeerde voltijdsequivalent (vte) (het verwachte aantal gelijktijdig aanwezige vte’s voor een bepaalde functie, red.)”

Ook het proefproject ‘Mijn werkplek overal’ van de Entiteit e-government en ICT-Beheer en het Departement Werk en Sociale Economie speelt in op het nieuwe werken. Ze testen een platform dat nieuwe mogelijkheden biedt om samen te werken en te communiceren, onder meer via tele- en videoconferencing, instant messaging, documenten delen en bewerken. Zo moet het mogelijk worden om vanop elke plek makkelijk met uw collega’s samen te werken.

Wie wanneer op het nieuwe werken overschakelt, is nog niet duidelijk. “Eind 2020 zou dat rond moeten zijn”, zegt David Manaigre van het kabinet Bestuurszaken. “Telkens als een entiteit verhuist of een gebouw gerenoveerd wordt, is dat de ideale gelegenheid om over te schakelen op het nieuwe werken.”

vind nu ook alle vacaaturen voor het VTI via www.werkenindegezondheidszorg.be

Reacties uitgeschakeld voor Maaseik krijgt geen ‘radicalisering-ambtenaar’

Maaseik krijgt geen ‘radicalisering-ambtenaar’

Door | 2 oktober 2013 | Nieuws

DINSDAG 01 OKTOBER 2013, 03U00AUTEUR: PPN

MAASEIK – Terwijl alle gemeenten met ‘Syrië-strijders’ extra middelen krijgen, valt Maaseik uit de boot. De reden: ze tellen geen 30.000 inwoners.
Jan Creemers (CD&V), burgemeester van Maaseik, is teleurgesteld. Terwijl de gemeentebesturen van Mechelen en Vilvoorde een extra ambtenaar mogen aanwerven om de radicalisering aan te pakken, valt de Maaslandse stad uit de boot. ‘Omdat Maaseik 25.000 inwoners komen we niet in aanmerking voor extra fondsen’, zegt de verontwaardigde burgervader.

Federaal minister Joëlle Milquet (CDH) gaf enkel de grootsteden Mechelen, Antwerpen, Vilvoorde, Brussel, Luik en gemeenten met meer dan 30.000 inwoners extra geld. ‘Maar wij tellen minder inwoners en komen dus niet in aanmerking. Onze gemeente kan nergens op terugvallen en dat is jammer. We missen ook al andere subsidies die via het groot­stedenfonds worden toegewezen. Als de minister het probleem van de vertrekkers echt serieus neemt, dan moet ze ook voor ons iets doen. Vanuit Maaseik vertrokken nu al drie inwoners en een van hen sneuvelde in Syrië. Intussen blijven de radicalen proberen om anderen te overtuigen.’

Moed niet opgeven

Volgens Creemers is het duidelijk. ‘Maaseik heeft vandaag al een integratie-ambtenaar die zich momenteel met de problematiek bezighoudt, maar dat volstaat niet. De dame leverde al uitstekend werk, maar heeft natuurlijk ook nog andere taken. Een extra personeelslid zou echt goed zijn voor onze gemeente.’

Intussen blijft de burgemeester proberen en geeft hij de moed niet op. ‘Ik kreeg vorige week bericht van de minister dat ze ‘ten gepaste tijde’ gevolg zou geven aan mijn vraag voor extra middelen. Ik hoop dat er snel werk van gemaakt wordt’, aldus Creemers.

Reacties uitgeschakeld voor ‘Grondige hervorming ambtenarij niet nodig’

‘Grondige hervorming ambtenarij niet nodig’

Door | 1 oktober 2013 | Nieuws

30/09/2013 om 11:50 door jvt | Bron: Belga

Foto: Photo News Vorige afbeelding 1 van 2 Volgende afbeelding
De overheidsvakbonden zijn niet happig op de geplande hervormingen bij de Vlaamse ambtenarij die Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) wil doorvoeren. Ze hebben onder meer vragen bij de strengere ontslagregeling voor statutaire ambtenaren.
‘Het Vlaamse ambtenarenstatuut evolueert goed mee met de tijd, grondig omgooien is dus eigenlijk nergens voor nodig’, zegt Christoph Vandenbulcke van de christelijke vakbond ACV Openbare Diensten. ‘Maar we snappen dat de verkiezingen dichtbij komen en dat sommige politici de behoefte voelen om te scoren.’

De vakbondsman zegt vooral te betreuren dat het plan van minister Bourgeois uit een aaneenschakeling van losse punten bestaat, maar dat een algemene visie ontbreekt.

Ontslagregeling overbodig

Daarnaast is ook het aanpassen van de ontslagregeling hem een doorn in het oog. Volgens het nieuwe voorstel kunnen statutairen namelijk ontslagen worden als ze op vijf jaar tijd twee negatieve beoordelingen krijgen. ‘Bij een correcte toepassing is de huidige regeling al voldoende’, zegt hij.

Jan Van Wesemael van de socialistische bond ACOD treedt hem daarin bij. ‘Volgens de huidige regeling kunnen statutairen al ontslagen worden als ze twee slechte evaluaties op rij krijgen. Maar dat systeem wordt amper toegepast. Een verstrenging lijkt ons dan ook overbodig’, klinkt het daar.

Van Wesemael vindt het ook eigenaardig dat werknemers die uit de privésector overstappen tot twintig jaar anciënniteit kunnen meenemen. ‘Dat is in tegenspraak met de doelstelling om de ambtenarij te verjongen.’

Promotie

Jos Mermans van de liberale vakbond VSOA stelt aan de kaak dat contractuelen bevorderd kunnen worden en op die manier statutair ambtenaar kunnen worden. ‘Er kan dus zomaar - zonder selectieproef - iemand contractueel worden aangeworven, die vervolgens ook weer zomaar promotie kan maken’, legt Mermans uit. ‘De nieuwe regeling dreigt dus voor meer willekeur te zorgen. Op die manier gaan we twintig jaar terug in de tijd.’

De vakbonden zullen op 14 oktober met de Vlaamse regering samenzitten om over de plannen te onderhandelen. ‘We hopen dat de minister nog bereid is om nog enkele punten van zijn plan af te zwakken’, zegt Van Wesemael (ACOD).

Reacties uitgeschakeld voor Bogaert schaft vaste benoeming ambtenaren af

Bogaert schaft vaste benoeming ambtenaren af

Door | 1 oktober 2013 | Nieuws

Bron: De Morgen   –   Door: Jeroen Van Horenbeek − 01/10/13, 06u36
© photo news. Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert.

Binnen twee à drie weken bestaan er geen vastbenoemde ambtenaren meer op de federale ministeries. “Wie niet presteert, kan ontslagen worden”, zegt staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V).

Tot nu toe heeft Bogaert het nog nooit echt gezegd. Maar de reeks ingrepen die hij doorvoert, betekenen het einde van de vaste benoeming. Eerstdaags wordt het sluitstuk goedgekeurd. De nieuwe jaarlijkse evaluatie wordt daarin gekoppeld aan de loopbaan. Lees: wie het goed doet, krijgt promotie. Wie het slecht doet, vliegt buiten. Statutair of niet.

“Als de regering op pad blijft, en ik zie geen probleem, is de vaste benoeming binnen twee à drie weken afgeschaft”, vertelt de staatssecretaris. “We krijgen dan een modern personeelsbeleid. Met als motto: de beste man op de beste plaats. En ook iemand die 25 jaar statutair is, kan daarin zijn job verliezen als hij niet presteert. Dit is een harde consequentie. Maar tegelijk zullen we het blazoen van de andere ambtenaren oppoetsen. Want de vijf mensen in een stadion die het verbrodden voor de rest moeten eruit."

Ongeveer twee derde van de 69.400 federale ambtenaren zijn vandaag statutairen. Een derde zijn contractuelen. Bogaert zegt dat hij de overheidsjob net aantrekkelijker wil maken, niet afbreken. "Ik probeer iedereen te overtuigen dat deze hervorming een verbetering is. De tijd van 'De Collega's' is voorbij. We zijn zeer snel aan het moderniseren. Maar er blijft een goed salaris, een goede combinatie werk en gezin, enzovoort."