Archief mei, 2013

Reacties uitgeschakeld voor Resolutie over neutraliteit ambtenaren weggestemd

Resolutie over neutraliteit ambtenaren weggestemd

Door | 29 mei 2013 | Nieuws

29/05/13 – 23u34 Bron: Belga
© photo news.
Het Vlaams Parlement heeft vanavond uitvoerig gedebatteerd over een voorstel van resolutie van oppositiepartij Open Vld over de invoering van het neutraliteitsprincipe voor alle Vlaamse en lokale ambtenaren. Het voorstel werd uiteindelijk weggestemd door de meerderheid (aangevuld door oppositiepartij Groen). Meerderheidpartij N-VA blijft bij haar houding. De partij staat achter het neutraliteitsprincipe, maar zal het uit loyaliteit met de coalitiepartners niet op tafel leggen voor de verkiezingen van 2014.
De kwestie rond het verbod op religieuze, ideologische en levensbeschouwelijke kentekens voor ambtenaren kwam eerder op de dag al aan bod in het parlement in een reeks vragen aan Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois.

De N-VA-minister werd aan de tand gevoeld over het feit dat zijn partij zelf voorstander is van verplichte neutraliteit bij loketambtenaren, maar dat hij zelf als Vlaams minister geen initiatief zal nemen. Het opleggen van neutraliteit staat niet in het Vlaamse regeerakkoord en de N-VA wil de coalitiepartners niet bruuskeren. De partij zal de kwestie wél op de tafel leggen bij de regeringsvorming in 2014.

Een beetje tegen de verwachting in stemde de meerderheid in met de hoogdringende behandeling van een resolutievoorstel van Open Vld over dezelfde kwestie. Open Vld-politica Ann Brusseel hield een vurig pleidooi voor het invoeren van een algemeen neutraliteitsprincipe.

De meerderheidspartijen CD&V en sp.a zijn tegen een algemene regeling. N-VA herhaalde dat het wél gewonnen is voor zo'n veralgemeend neutraliteitsprincipe, maar stemde toch tegen de resolutie om zich loyaal op te stellen tegen de andere coalitiepartners.

Reacties uitgeschakeld voor Overdracht van OCMW-dienstverlening: VVSG-nota waarschuwt voor gevolgen

Overdracht van OCMW-dienstverlening: VVSG-nota waarschuwt voor gevolgen

Door | 29 mei 2013 | Nieuws

Bron: vvsg.be – nota 28 mei 2013
VVSG krijgt de laatste maanden af en toe vragen van gemeenten en OCMW’s naar de wettelijke mogelijkheden en beperkingen om allerlei vormen van dienstverlening over te dragen naar geïnteresseerde overnemers. Meestal gaat het over dienstverlening in de sfeer van zorg. Vaak liggen financiële motieven aan de grondslag van deze vraag. VVSG is een groot pleitbezorger van het openbaar initiatief in de zorg en wijdt er een deel van zijn algemene vergadering van 13 juni 2013 aan. Lokale besturen hebben zorgambitie en zijn verantwoordelijk voor een betaalbaar, goed toegankelijk en kwaliteitsvol zorgaanbod in hun gemeente. Ze doen dit als regisseur van de zorg en vaak beheren ze zelf heel wat voorzieningen. Bovendien heeft de overdracht van dienstverlening nogal wat gevolgen voor het personeel en de financiën van gemeente en OCMW en voor de overnemer, zodat het niet altijd een besparing inhoudt voor het lokale bestuur. We schreven daarom een informatienota met een overzicht van deze gevolgen.

De nota lijst de gevolgen op van de overdracht van dienstverlening voor volgende zaken:
-Tewerkstelling van personeel: RSZ, Sociale Maribel, enz.
-Toepassing gelijkheidsbeginsel - behoorlijk bestuur
-Toepassing artikel 60§6 OCMW-wet
-Wetgeving overheidsopdrachten
-Financiering diensten gezinszorg

klik hier voor méér informatie

Reacties uitgeschakeld voor Gent heeft hoofddoekenverbod weggestemd

Gent heeft hoofddoekenverbod weggestemd

Door | 27 mei 2013 | Nieuws

Nieuws
NA DEBAT VAN VIER EN HALF UUR STEMMEN 29 RAADSLEDEN TEGEN VERBOD, 21 VOOR

Bron: De Gentenaar/Het Nieuwsblad
MAANDAG 27 MEI 2013, 23U27IN POLITIEKAUTEUR: BERT STAES

GENT – De Gentse gemeenteraad heeft maandagavond na een debat van vier en half uur en onder grote belangstelling over het hoofddoekverbod voor stadspersoneel weggestemd met 29 tegen 21 stemmen. Sp.a, Groen en drie CD&V'ers stemden het verbod weg. Open Vld, N-VA en Vlaams Belang stemden voor het behoud.
Waarover gaat het hoofddoekendebat? Een korte geschiedenis en de verschillende standpunten.

Hier het ontwerpbesluit waarover de Gentse gemeenteraad maandagavond stemt.

23u36

Na een debat van vier uur en half wordt het voorstel van de groep Gentse burgers om het reglement dat de hoofddoek verbiedt bij stadspersoneel op te heffen, voorgelegd ter stemming aan de gemeenteraad.

Met 29 stemmen voor de opheffing en 21 stemmen tegen, wordt het hoofddoekenverbod officieel weggestemd door de Gentse gemeenteraad. Sp.a, Groen en drie CD&V'ers stemden het verbod weg. N-VA, Vlaams Belang en Open Vld stemden voor het behoud van het verbod.

Er breekt luid applaus en gejuich op uit de publieksbanken, waarna burgemeester Termont de gemeenteraad naar huis stuurt.

23u27

Enkele raadsleden hebben nog zin voor een tweede ronde met replieken. 'Ik blijf met de vraag zitten wat voor politieke tekens ambtenaren wel of niet mogen dragen. Als we dat niet weten, waarover stemmen we dan', zegt Isabelle De Clercq (N-VA).

'In de Koran staat dat homoseksualiteit afschuwelijk is. Steunen mensen die een hoofddoek dragen dan ook niet die mening? Mag een homoseksueel vragen om aan het loket bediend te worden door een ambtenaar zonder handdoek?', vraagt Johan Deckmyn (Vlaams Belang).

23u21

Ronde één zit er op. Burgemeester Termont bedankt de gemeenteraadsleden voor het sereen debat. 'Ik ben overtuigd vrijzinnig humanist en een hevige voorstander van de scheiding van kerk en staat. Onze loketten moeten neutraal zijn. Ik ben de eerste om daar tegen op te treden.'

'Maar of we het nu willen of niet. We leven in een maatschappij die geëvolueerd is, die heel divers is. We leven in een maatschappij waar veel vrouwen met een hoofddoek leven. Een samenleving kan je niet samen houden als we mensen verbieden uit te komen voor hun keuzes.'

'Er is nooit één probleem geweest voor de invoering van het hoofddoekenverbod. Zullen we nu problemen krijgen? Neen, we kunnen dat perfect aan zonder incidenten. Behalve als we met extremisten te maken krijgen.'

Tijd voor eventuele replieken.

23u17

Astrid De Bruycker van sp.a kreeg als laatste raadslid het woord. 'Qua discriminatie hoort België bij de slechte leerlingen van de Europese klas. Ook een verbod op uiterlijke tekenen van religie is discriminerend.'

'Vrouwen moeten - met of zonder hoofddoeken - even veel kansen maken op een job bij Stad Gent. Dat is nodig voor een gelijkwaardige behandeling van alle Gentenaars.'

23u09

'Het hoofddoekenverbod is geen onrechtvaardige beperking van religie. Dat is al uitvoerig door internationale en nationale rechtspraak bevestigd.' Jurist Mathias Storme (N-VA) nam als voorlaatste raadslid het woord in het debat.

Hij vroeg zich luidop af of het besluit dat in Gent gestemd wordt, wel rechtsgeldig is. 'Er wordt van ambtenaren verwacht dat zij zich strikt houden aan de beginselen van de neutraliteit. Het dragen van tekens die uiting geven van een overtuiging kunnen de rechten van anderen schenden', citeerde hij een arrest van de Raad van State.

'Ik wil niemand op ideeën brengen, maar dit besluit zal met enige kans op succes aangevochten kunnen worden bij de Raad van State. Ik maak me ernstige zorgen over de rechtsgeldigheid', merkte Storme op. 'Dit is geen signaal van tolerantie, maar van toegeven aan particuliere eisen.'

22u51

'Voorstanders van het hoofddoekenverbod moeten geen schrik hebben. Ambtenaars zullen ook na het opheffen van het verbod geen t-shirts met Eigen volk eerst mogen dragen', zei raadslid Greet Riebbels (sp.a). 'Er zijn voldoende artikels om expliciete tekstuele boodschappen te verbieden.'

'Zal onze dienstverlening essentieel veranderen als er plots dames met hoofddoeken opdduiken achter onze loketten? Neen Ik heb geen behoefte om te weten wat wel of niet de verborgen boodschap is van vrouwen met een hoofddoek. Van een regenboog op een t-shirt of een oorbel hoef ik dat ook niet te weten.'

'We kunnen onze ambtenaren toch niet in een zak plastic met twee gaten steken? De hamvraag moet zijn: wat verlangen we van ambtenaar? Een loyale, klantgerichte en neutrale aanpak. Dat ze hun plicht doen, ook als dat het registreren van een homohuwelijk is. En dat kan met of zonder hoofddoek.'

Burgemeester Termont roept het publiek een derde keer tot de orde. 'Niet applaudiseren alstublieft.'

22u41

De Gentse christendemocraten komen voor het eerst aan het woord. Veli Yüksel, Paul Goossens en Jef Van Pee kondigden aan tegen het hoofddoekenverbod te stemmen. Filip Van Laecke zal voor stemmen. 'CD&V betreurt dat met dit debat bevolkingsgroepen tegen elkaar worden opgezet', zei Yüksel.

'We zijn het allemaal eens over het principe: de overheid moet zich neutraal opstellen. Een hoofddoekenverbod is daarvan de enge invulling. In de brede invulling geeft de overheid iedereen de ruimte om zijn of haar identiteit uit te dragen door zich met bepaade symbolen te tooien. Een kwaliteitsvolle dienstverlening laat zich niet afmeten aan de kledij van het personeel.'

'De CD&V heeft een intern debat gevoerd. Wij laten het stemgedrag over aan de persoonlijke overweging van de leden van onze fractie. De meerderheid van CD&V is tegen het hoofddoekenverbod.'

22u09

N-VA-kopstuk Siegfried Bracke had er na drie uur debat nog zin in. 'Mensen zijn geen robots. Mensen voelen iets. Als iemand aan een loket komt en daar zit iemand die duidelijk maakt dat hij bij een bepaalde groep hoort, dan kan dat kwetsen. En het kan toch niet de bedoeling zijn dat de overheid een systeem in stand houdt dat mensen kwetst?'

'We moeten stoppen met zeggen als de dienstverlening maar vriendelijk is. Ik heb er geen problemen mee dat iemand een hoofddoek draagt. Maar wat met een t-shirt met opschrift Eigen volk eerst? Dat tolereer ik niet.'

'Dit reglement afschaffen is een doos van pandora openen, waar we het einde niet van kennen. U zal misschien vandaag een feestje houden, maar ik ben er lang niet zeker van dat er morgen nog gefeest zal worden.'

21u56

'Ik gebruik in mijn werk zelfs geen balpen waar mijn politiek overtuiging op staat', zei N-VA-raadslid en arts Elke Sleurs. 'En dat moet zo zijn bij iedereen die ergens hulp gaat zoeken.'

'Dit debat gaat om vrouwenrechten. In de praktijk moet ik vaststellen dat er heel wat vrouwen zijn die een hoofddoek dragen uit sociale dwang, uit tradities die bepalen dat vrouwen onderdanig moeten zijn. En dat staat gelijk aan de ontkenning van de gelijkwaardigheid van vrouwen. Dat is niet aanvaardbaar.'

21u52

'Ik ben echt gechoqueerd als ik mensen hoor zeggen dat religie geen bindmiddel is, maar een bron van verdediging. De multiculturele samenleving is een spiegel die ons idee van een maatschappij in vraag stelt', zei Groen-fractieleider Dirk Holemans.

'Ik heb veel respect voor de historische strijd tegen de katholieke dominantie. Maar we leven vandaag in een andere samenleving dan een kwart eeuw geleden. Dit debat gaat om hoe we in een gewijzigde samenleving een nieuwe invulling moeten geven aan democratie.'

'Voor mij is het perfect aanvaardbaar dat onze openbare omroep zendtijd biedt aan religies. Waarom er dan zo'n ophef wordt gemaakt over een hoofddoek, is totaal onduidelijk. Jongeren kunnen zelf beslissen wat zij willen worden, ook jonge moslimvrouwen. Laat hun strijd de onze worden.'

21u45

'Het hoofddoekenverbod werd vijf jaar geleden op een theatrale manier ingevoerd. Ik hield er een kater aan over. Maar waar is vandaag de beloofde vooruitgang', vroeg Groen-schepen Elke Decruynaere zich luidop af.

'Het hoofddoekenverbod heeft de integratie niet geholpen. Integendeel. Werkgevers hebben het signaal gekregen dat het aanvaardbaar is om te eisen dat werknemers geen hoofddoek dragen.'

'Laat ons vandaag meer doen dan de klok terugdraaien. Laat ons een stap vooruit zetten, naar elkaar luisteren en in gesprek gaan.'

21u36

'Groen is niet tegen of voor een hoofddoek', benadrukte Zeneb Bensafia (Groen). 'Wij zijn voor de vrije keuze. Moslimvrouwen moeten zelf uitmaken of ze een hoofddoek willen dragen. Nu worden moslima's gestigmatiseerd en uitgesloten.'

'Een verbod zal er enkel voor zorgen dat nog meer vrouwen een hoofddoek gaan dragen. Zo krijgen ze een gevoel van samenhorigheid, in plaats van uitsluiting. Is de keuze om een hoofddoek te dragen niet vrijwillig? Dan is dat een collectief probleem, dat beslist aangepakt moet worden.'

21u31

Ilknur Cengiz (sp.a) benadrukte dat het personeelsbestand van Stad Gent mee moet evolueren met de ontwikkelingen in de maatschappij. 'Vandaag dragen mensen piercings, groen haar, decolletés, tattoeages en hoofddoeken. Dat zijn de generaties die vandaag aan onze loketten zitten. Burgers verwachtten enkel dat ze goed geholpen worden aan het loket.'

'Is iemand met een hoofddoek een fundamentalist? We weten allemaal het antwoord. Mogen uitkomen voor eigen rechten is het verschil tussen een democratie en een dictatuur. Het is een basis voor respect.'

21u13

Socialist Bruno Matthys zal net zoals de rest van de sp.a tegen het verbod stemmen, maar geeft toe 'dat er ook goede argumenten zijn om voor een hoofddoekenverbod te stemmen.'

'Het blijft een bittere pil dat heel dit debat in 2007 aangestoken is door de partij Vlaams Belang en niet uit maatschappelijke bezorgdheid. Ik voel me niet geroepen daar aan mee te doen.'

21u09

Fathma Pehlivan (sp.a) noemde het invoeren van het hoofddoekenverbod in 2007 'een slag in het gezicht van alle Gentenaars die diversiteit hoog in het vaandel houden'. 'De maatschappij verandert. De enige weg vooruit is die nieuwe realiteit aanvaarden.'

'Ambtenaren moeten neutraal zijn in hun handelen, niet in hun kledij. Ambtenaren moeten beoordeeld worden op hun competenties. We kunnen het ons niet meer permitteren om mensen uit te sluiten door hun religieuze overtuiging.'

21u02

Groen neemt voor het eerste het woord, via raadslid Bram Vandekerckhove. 'Laat ons de Gentse Lente doorzetten en dit burgerinitiatief volmondig steunen.'

'De beslissing om het verbod in 2007 in te voeren, heeft een wrange smaak nagelaten. Het is goed dat we vandaag de kans krijgen om het verbod op te heffen.'

'De neutraliteit van een stadsambtenaar komt niet in het gedrang door het dragen van een religieus teken. Als ik een nieuwe identiteitskaart ga halen, wil ik vooral vlot en goed geholpen worden. Of die ambtenaar nu een hoofddoek draagt of niet, maakt niet uit.'

'We mogen niet kapituleren voor de vooroordelen van burgers. Het stadsbestuur heeft integendeel een voorbeeldfunctie om de dienstverlening goed te laten verlopen, door personeel met of zonder hoofddoek.'

20u54

Ook Open Vld-schepen Mathias De Clercq, 'hees door het luide supporteren voor de Buffalo's de voorbije week', nam het woord en haalde de principers van de Verlichting aan.

'We moeten er alles aan doen om de neutraliteit te garanderen en de schijn van partijdigheid te vermijden. Onze voorouders hebben daar met formidabele bedoelingen voor gestreden.'

'De scheiding van kerk en staat is de garantie voor een harmonieuze maatschappij. We aanvaarden toch ook niet dat politieagenten of rechters religieuze symbolen dragen? Wat de uitslag ook is, ik zal me er bij neerleggen. Maar de schrapping van het verbod is geen goede zaak voor Gent en haar burgers.

20u46

Gemeenteraadslid Guy Reynebeau (sp.a) pleitte voor een federaal reglement voor stadspersoneel. 'De hete aardappel wordt nu doorgeschoven naar de lokale besturen. Maar mag een gemeente dan minder neutraal zijn dan een andere?'

'Het gelijkheidsbeginsel komt in het gedrang doordat het standpunt om de haverklap kan wijzigen. Een verbod is niet meer van deze tijd. In een diverse maatschappij is het belangrijk om het recht van het individu te respecteren.'

20u38

Vlaams Belang-fractieleider Johan Deckmyn verdedigde de stem van zijn partij voor een hoofddoekenverbod en haalde stevig uit naar de Gentse sp.a. 'Het verbod is al een tijdje van kracht en er hebben zich nooit problemen voorgedaan. Waarom het dan opheffen? Om de achterban te smeren.'

'Dit debat is een uiting van de verdere islamisering van onze maatschappij. Wij geven steeds meer toe aan de eisen van de onverdraagzame, dominante islam. Ik dacht nochtans dat socialisten voor een scheiding van kerk en staat waren. Dit verbod opheffen is compleet opportunistisch.'

'Niemand betwist dat iemand met een hoofddoek burgers correct kan behandelen. Maar hoe moet een homoseksueel zich voelen wanneer hij voor iemand staat die de Koran aanhangt, waar homoseksualiteit niet aanvaardbaar is?', citeerde Deckmyn ethicus Etienne Vermeersch.

Deckmyn vroeg om het hoofddoekendebat uit te stellen en te bespreken in een speciale gemeenteraadscommissie. Hij wil ook dat Stad Gent een volksraadpleging houdt. 'Ik ben er zeker van dat de meerderheid van de Gentenaars het verbod willen houden.'

20u06

'Dit is inderdaad een historische dag, de dag waarop we de klok van de secularisatie terugdraaien en de vlam van de Verlichting doven.' Christope Peeters (Open Vld) verwoordde het standpunt van Open Vld. De liberalen zijn voor een hoofddoekverbod.

'Dit is geen debat over de hoofddoek, maar een debat over symboliek. Dit is een debat over symbolen die van het hoogste belang zijn voor wie bij een groep hoort. Dit is een debat over een ontvoogdingsstrijd die al eeuwen woedt, sinds de Verlichting.'

'Sindsdien strijden we er voor dat geen enkele groep zijn eigen waarden kan opleggen aan andere mensen. Zo zorgen we ervoor dat iedereen kan leven met de morele waarden die hij of zij zelf wil. Die evolutie wordt terug gedraaid door het verbod op te heffen. Dat is zeer jammer.'

'We zien de laatste jaren overal ter wereld opnieuw groepen die hun eigen waarden opdringen: betogers tegen het homohuwelijk in Frankrijk of conservatieve christenen in Amerika die de evolutietheorie banne uit het onderwijs. Dat doen wij in Gent ook.'

19u50

Isabelle De Clercq (N-VA) legde uit waarom N-VA het hoofddoekenverbod wil houden. 'De openbare dienstverlening moet totaal neutraal blijven. Dit strookt absoluut niet met de neutraliteit.'

'Diversiteit is een verrijking. Zwart, wit, geel, jong, oud... Laat alle mogelijke rassen en geaardheden maar komen. Maar diversiteit is er al lang in Gent. Wie eens door Gent wandelt, kan dat met eigen ogen vaststellen.'

Opvallend, De Clercq haalde een oud citaat aan van de overleden Gilbert Temmerman, de eerste socialistische burgemeester van Gent, over de toenmalige discussie over kruisbeelden in stadslokalen.

'De dag dat we erin slagen om in de eigen lokalen van het stadsbestuur geen symbolen te laten zien, welke dan ook, zal een mooie dag zijn. Zo kan iedereen de lokalen met dezelfde openheid betreden', citeerde De Clercq.

19u38

De Gentse gemeenteraad heeft zichzelf zonder opmerkingen van de gemeenteraadsleden bevoegd verklaard om over het burgersinitiatief te stemmen. De debatten zijn gestart. N-VA-fractieleidster Isabelle De Clercq krijgt eerst het woord.

Negentien gemeenteraadsleden kondigen aan het woord te zullen nemen: Bram Vandekerckhove, Dirk Holemans, Astrid De Bruycker, Ilknur Cengiz, Greet Riebbels, Fatma Pehlivan, Elke Sleurs, Matthias Storme, Siegrfried Bracke, Veli Yüksel, Elke Decruynaere, Christophe Peeters, Bruno Matthys, Guy Reynebeau, Zeneb Bensafia, Isabelle De Clercq, Johan Deckmyn en Mathias De Clercq.

19u26

De initiatiefnemers sluiten hun pleidooi na een kwartier af met luid applaus van de medestanders op de publieksbanken. Termont vraagt het publiek een tweede keer om zich te onthouden van geroep en applaus.

'We vragen dat Gent weer een stad wordt waar elke Gentenaar zich thuis en goed voelt. We vragen dat elk individu naar zijn individuele waarde geschat wordt.'

'Dat stadspersoneel neutraal moet zijn, staat buiten kijf. Maar mensen die een hoofddoek, een tulband of een kruisje aan hun nek dragen kunnen perfect neutraal werk doen. Dit gaat om mensen, niet om een instituut dat zich wil opdringen.'

19u18

'Dit is een historische dag. We staan hier verenigd als Gentse burgers, niet als allochtonen en autochtonen.' Siham Benhamar en Lamyaa Omar, twee Gentse vrouwen, eentje met een hoofddoek, nemen een kwartier lang het woord namens het burgerinitiatief.

'Gent houdt diversiteit hoog in het vaandel. Maar diversiteit is niet alleen het schrappen van termen en multiculturele feesten organiseren. Diversiteit, dat is het garanderen van de vrijheden van de individuen die de diversiteit uitmaken. Het stadsbestuur moet daar een voorbeeldrol in spelen.'

'Een hoogopgeleide moslima of sikh die voor Stad Gent werkt is nu nog vreemd. Pas als dit voorstel goedgekeurd wordt, kan dit normaal worden. Wij roepen Gent op om echt de progressiefste stad te worden.'

19u12

Burgemeester Termont vroeg bij de start van het debat om een sereen, respectvol debat te houden. 'Luister alstublieft naar elkaar en onderbreek elkaar niet. Iedereen kan dan straks in eer en geweten stemmen.'

Het debat over het hoofddoekenverbod is begonnen. Eerst wordt het voorstel van het burgeriniatief uiteengezet door de initiatiefnemers. Daarna mogen de gemeenteraadsleden vragen stellen.

Daarna moet de gemeenteraad beslissen of ze bevoegd is om het voorstel te behandelen. Eens dat voorbij is kan er gedebatteerd en tot slot gestemd worden.

Officieel wordt er gestemd over het 'oorstel van burgers voor het afschaffen van het verbod tot het dragen van uiterlijke kentekenen van religieuze, levensbeschouwlijke, filosofische, ideologische of politieke aard'.

19u03

De gemeenteraadszitting is officieel begonnen. Alle 51 gemeenteraadsleden zijn aanwezig, behalve N-VA-gemeenteraadslid Helga Stevens. Zij werd verontschuldigd door fractieleidster Isabelle De Clercq. CD&V-raadslid Filip Van Laecke komt later.

Het hoofddoekenverbod wordt als eerste punt behandeld op de agenda van de gemeenteraad.

18u57

De gemeenteraadszaal zit afgeladen vol. De toeschouwers staan tot ver in de gang voor de zaal aan te schuiven. Burgemeester Termont moet voor de eerste keer stilte vragen in de zaal.

18u45

De stemming lokt veel toeschouwers en media naar de gemeenteraadszaal. Zowel de pers- als publieksbanken van de zaal zaten om 18u30 al overvol. De lokale politie is aanwezig om de orde in de zaal te bewaren.

Het maandelijkse vragenuurtje van de gemeenteraad is nog volop bezig. Om 19 uur begint de zitting. Het hoofddoekenverbod wordt als eerste punt behandeld. Eerst krijgen de initiatiefnemers van de petitie het woord om de gemeenteraad toe te spreken.

18u15

Een platform van vrijzinnige verenigingen deelde pamfletten uit en haalde handtekeningen op. Ook Voorpost protesteerde tegen het afschaffen van het verbod. Maar er waren ook voorstanders, zoals Jacques Kerremans, die protesteerde met een vergiet op zijn hoofd.

Voorstanders van het hoofddoekenverbod startten ondertussen een petitie op om het punt opnieuw op de gemeenteraad te brengen indien het verbod die dag wordt weggestemd. Het debat over de hoofddoeken start om 19 uur.

Planning gemeenteraad

Het hoofddoekverbod is het eerste punt van de agenda van de gemeenteraad. Eerst krijgen de initiatiefnemers het woord om de gemeenteraad toe te spreken. Daarna beslist de gemeenteraad of ze bevoegd is om het voorstel te behandelen.

Na die beslissing volgen de debatten. Alle partijen mogen hun visie uiteen zetten. Daarna wordt er gestemd om het personeelreglement aan te passen of niet.

Achtergrond

In november 2007 keurde een wisselmeerderheid van Open VLD, CD&V, N-VA en Vlaams Belang in Gent een personeelsreglement goed waarin staat dat het voor stadspersoneel dat met publiek in aanraking komt niet toegelaten is om uiterlijke kentekenen van levensbeschouwelijke, politiek-filosofische of ideologische aard te dragen. Gemakshalve wordt over het hoofddoekverbod gesproken.

Een burgerinitiatief, gelanceerd door diverse sociaal-culturele organisaties, haalde 10.600 handtekeningen op en zal de gemeenteraad maandag vragen om het verbod op te heffen. Die gemeenteraad moet eerst die vraag ontvankelijk verklaren. Als dat gebeurt volgen er debatten en een stemming.

Reacties uitgeschakeld voor Ambtenaren vinden schat in oud gebouw

Ambtenaren vinden schat in oud gebouw

Door | 26 mei 2013 | Nieuws

woensdag 22 mei 2013, 19u49Bron: VMM AAuteur: VMMa

ZOTTEGEM – Ambtenaren van de FOD Financiën hebben zelf een echte schat ontdekt. Toen ze een oud stadsgebouw in Zottegem aan het leegmaken waren, vonden ze er zakken vol oude Belgische franken, biljetten van 50 euro en nog andere waardepapieren. De burgemeester van Zottegem wil het gebouw nog eens extra laten onderzoeken, om te zien of er niet nog meer schatten verborgen liggen.

Reacties uitgeschakeld voor Vlaamse ambtenaren surfen op IPv6

Vlaamse ambtenaren surfen op IPv6

Door | 26 mei 2013 | Nieuws

Bron: Datanews.knack
Frederik Tibau
22/05/2013 – 16:16

Vlaamse ambtenaren surfen sinds vorige week op IPv6. Vanaf juli zullen ook burgers en ondernemingen de Vlaamse overheidsapps en -websites kunnen bereiken met IPv6-adressen.

Elke computer die is aangesloten op het internet heeft een IP-adres. Dankzij dat adres kunnen computers elkaar vinden, en kunnen ze data uitwisselen. IP-adressen zijn in zekere zin vergelijkbaar dus met telefoonnummers.

Met behulp van het internetprotocol IPv6 kunnen er quasi oneindig veel dergelijke IP-adressen worden toegewezen (2 tot de macht 128). Ter vergelijking: het aantal adressen gedefinieerd in de vorige standaard IPV4 klokt af op 4,2 miljard.

IPv6 werd in 1998 al als standaard gepubliceerd door de Internet Engineering Task Force, maar de implementatie bij ISP’s en andere belanghebbenden laat op zich wachten omdat de aanzienlijke investeringen geen rendement opleveren op korte termijn. Toch begint de tijd te dringen, want de Europese IPv4-adressen zijn zo goed als allemaal opgesoupeerd.

En wanneer de IPV4-adressen uitgeput zijn, zullen er voor het eerst organisaties, websites en particulieren opduiken die enkel een IPV6 aanwezigheid hebben op het net. Als je dan niet V6-ready bent, kan je dat stuk van het internet niet meer bereiken. Concreet zullen Belgische bedrijven die nog met IPV4 werken, niet meer kunnen communiceren met Amerikaanse of Chinese IPV6-only organisaties. Of toch niet meer op de voor de hand liggende manier.

Het initiatief om Vlaamse ambtenaren een IPv6-adres toe te kennen, kwam er onder impuls van Vlaams minister bevoegd voor ict, Geert Bourgeois (N-VA). “De Vlaamse overheid mag zich met deze migratie naar IPv6 bij de koplopers rekenen”, klinkt het in een persbericht.

Dat laatste is wat met de haren getrokken, want België en ook Vlaanderen lopen traditioneel wat achter met de uitrol van IPv6. In Nederland (maar ook in Frankrijk) is het aantal service providers, overheidsinstellingen en andere organisaties die al aanspreekbaar zijn in IPv6, veel groter dan bij ons.

Upgrade

Een switch naar IPV-6 vereist in principe een volledige upgrade van alle technologische componenten (pc’s, servers en netwerkcomponenten). Voor alle duidelijkheid: zo ver is het nog niet, "maar dat is ook niet nodig", benadrukt woordvoerder van Geert Bourgeois Kris Snijkers.

"Wat we nu geimplementeerd hebben is een eerste stap die ons toelaat om vanuit de Vlaamse Overheid naar IPv6-netwerken (dus naar de buitenwereld) te surfen. De tweede stap, voorzien voor juli, bestaat er in de Vlaamse Overheid ook bereikbaar te maken met IPv6-adressen."

Snijkers: "Onze huidige oplossing bestaat uit een conversie op het niveau van de proxy servers. Onze interne infrastructuur wordt voorlopig dus niet aangepast, maar werkt naar de buitenwereld toe wel als IPV6-ready."

"Onze interne infrastructuur zal geupgraded worden als deel van de normale vervangingsinvesteringen, maar dit kan jaren duren", klinkt het nog. "Overigens kunnen onze pc's wel in IPv6 werken, maar ze zijn nog niet zo geconfigureerd. Ook dat is niet echt nodig."

Fedman

Federale overheidsdiensten zoals het Fedman-netwerk zijn intussen ook ‘IPv6-ready’, vertelt technisch directeur Jan Torreele van Belnet. “Elke federale overheidsdienst heeft een adresblok in IPv6 toegewezen gekregen. Het is wel aan de FOD’s zelf om hun toepassingen bereikbaar te maken vanuit IPv6. Alles staat klaar. Er moet bij wijze van spreken enkel nog een knopje omgedraaid worden.”

Reacties uitgeschakeld voor 101 politieke benoemingen op komst

101 politieke benoemingen op komst

Door | 23 mei 2013 | Nieuws

Bron: Mensenrecht op 23 mei 2013 – 3:05pm

Er zijn 101 topfuncties vacant bij diverse overheidsbedrijven. Kandidaten bij de vleet. De 6 regeringspartijen staan in positie voor een rondje partijpolitieke benoemingen.

Dat de lijst van vacatures danig is opgelopen zou te maken hebben met de politieke stilstand van 2010-2011. De regering Leterme II was (sinds 26 april 2010) ontslagnemend en (dus) nog alleen bevoegd voor lopende zaken. De benoeming van gedelegeerd bestuurders en tutti quanti bij diverse overheidsbedrijven moest worden uitgesteld. Op 6 december 2011 werd Leterme opgevolgd door Di Rupo. Dat is bijna anderhalf jaar geleden, niettemin wordt de stilstand in 2010-2011 nog altijd ingeroepen als excuus. Komaan zeg.

Sinds kort beschikt Di Rupo over een 'kadaster van benoemingen'. De Tijd ontdekte het bestaan van deze lijst van 101 topjobs en kon ze inkijken. Zij omvat 5 gedelegeerd bestuurders (Nationale loterij, NMBS, Infrabel, FPIM, Belgocontrol), 13 voorzitters van raden van bestuur (Belgacom, NMBS, Infrabel, FPIM, Belgocontrol, Brussels Airport, Bio, BTC, BEL-V, SCK, IRE, CREG, FSMA), 79 bestuurders (Belgacom 4, BPost 1, NMBS 6, Infrabel 6, FPIM 4, Belgocontrol 8, Brussels Airport 2, Bio 5, BTC 11, FANC 4, BEL-V 3, NIRAS 2, SCK 11, IRE 12) en 4 directeurs (CREG 3, FSMA 1).
- Voor meer info zie tijd.be

Het ziet er niet naar uit dat de benoemingsachterstand binnenkort zal weggewerkt zijn. 101 topjobs invullen is geen sinecure. Hoe dan ook komt alleen een totaal akkoord in aanmerking.
De 6 partijen van de regering Di Rupo (Vlaamse en Franstalige christen-democraten, liberalen en socialisten) hazen elk op een zo groot mogelijk deel van de koek, rekening houdend met hun electorale sterkte en (we mogen het hopen) de kwaliteit van hun kandidaten. Het vertrouwen tussen de partijen zou gedaald zijn naar een bijzonder laag niveau. Vooral binnen CD&V zou ongenoegen heersen omdat Open Vld nu al zou oververtegenwoordigd zijn. "De huidige verdeling is veel te genereus voor een partij die zo klein is geworden", liet een CD&V'er optekenen in De Morgen.
- Meer info op demorgen.be
Bovendien zorgt de wet van 28 juli 2011 voor moeilijkheden. Die stipuleert dat minstens 30% vrouwen moeten zitting hebben in de raden van bestuur van de autonome overheidsbedrijven, en dat is niet evident: zoveel weten de partijen er blijkbaar niet te vinden.
- Lees de wet van 28 juli 2011, publicatie 14 september 2011: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm > (Numac:) 2011003317
Hoe langer de benoemingen uitblijven hoe dichterbij de verkiezingen van mei volgend jaar. Kiezers hebben een relatief kort geheugen. Als de benoemingen pas begin volgend jaar kunnen afgerond worden, dan worden de regeringspartijen, de vetpotters van de staat, daarvoor quasi zeker electoraal afgestraft.

Reacties uitgeschakeld voor Wachten op een ambtenaar met kruisje, hoofddoek of tulband die homohuwelijken voltrekt ?

Wachten op een ambtenaar met kruisje, hoofddoek of tulband die homohuwelijken voltrekt ?

Door | 14 mei 2013 | Nieuws

Bron: De Morgen OPINIE − 14/05/13, 07u12
Een Brusselse ambtenaar is ontslagen omdat hij weigerde de hand te schudden van schepen van Cultuur Karine Lalieux (PS). De man is een Belg die zich tot de islam bekeerde. Zijn nieuwe religie verbiedt het hem om vrouwen aan te raken, zegt hij. Patrick Loobuyck reageert. Hij is als moraalfilosoof verbonden aan de Universiteit Antwerpen en de UGent.

© Universiteit Antwerpen.

Overheidsneutraliteit is en blijft de beste manier om verschillende mensen gelijk te behandelen. En ja, die neutraliteit vereist dat inzake het publiek handelen God en zijn gebod ondergeschikt zijn aan de grondrechten waarop de seculiere rechtsstaat is gebouwd
In de discussie over de neutraliteit van de overheid en haar ambtenaren verscheen gisteren een interessant nieuw element: een moslim wordt door de stad Brussel ontslagen omdat hij omwille van religieuze redenen geen hand wilde geven aan een vrouwelijke schepen. Hij zou zich bovendien schuldig maken aan proselitisme, geweigerd hebben om alcoholische dranken te serveren en in noodgevallen geen mond-op- mondbeademing willen doen bij vrouwen.

Het ontslag kan alvast niet geduid worden als een uiting van discriminatie ten aanzien van een etnische minderheid, want het gaat om een bekeerde Belg. Het overstijgt ook de hoofddoekendiscussie. Anders dan het debat de afgelopen weken gaat het niet om het dragen van religieuze tekenen, maar om het stellen van niet-neutraal gedrag.

Daar moet het inderdaad over gaan, dat is de lijn waar we als seculiere staat niet overgaan. De overheid moet in haar dienstverlening neutraal zijn. Die neutraliteit is geen doel op zich en is zelf niet moreel neutraal: de neutraliteit van de overheid is noodzakelijk, wil ze al haar burgers als vrije en gelijke individuen behandelen. Wat mij betreft staat de keppel, tulband of niet-gezichtsbedekkende hoofddoek van een ambtenaar deze gelijke behandeling niet in de weg, maar daar verschillen de meningen over.

Wanneer echter een ambtenaar in zijn handelen de gelijke behandeling van mensen met de voeten treedt, moet de overheid ingrijpen. Zo niet ondermijnen we de morele grondslagen van de seculiere staat.

Redelijk en reflexief
Voor alle duidelijkheid, een seculiere samenleving staat niet gelijk aan een samenleving zonder godsdienst. De seculiere staat is gebaseerd op vrijheid en impliceert levensbeschouwelijke diversiteit. De seculiere samenleving impliceert ook niet dat de religie haar eigen geloofswaarheden moet opgeven. Katholieken mogen overtuigd katholiek zijn. Het seculier perspectief vereist wel dat alle aanwezige levensbeschouwingen aanvaarden dat de politieke orde gebaseerd is op een seculiere moraal die gestoeld is op vrijheid en gelijkheid. Hier ligt de grens tussen een reflexieve, redelijke religie en fundamentalisme. Met redelijk en reflexief bedoelen we mensen die zich in de situatie van de ander kunnen inleven en wederkerigheid in hun denken toelaten.

Fundamentalisten die de vrijheid en gelijke behandeling alleen voor zichzelf opeisen en anderen discrimineren of schaden, vallen buiten de bandbreedte van de seculiere redelijkheid. Wie deze idee van redelijkheid en reciprociteit doordenkt, moet concluderen dat de neutraliteit van de overheid noodzakelijk is.

Het bovenstaand voorval zet de discussie op scherp. Voor de voorstanders van een verbod op levensbeschouwelijke tekenen in overheidsfuncties kan het als eye-opener functioneren. Het illustreert dat er geen algemeen verbod op levensbeschouwelijke tekenen hoeft te zijn om ambtenaren bij de neutraliteitsles te houden. Het incident toont dat neutraliteit niet op de eerste plaats te maken heeft met kledij en uiterlijke kenmerken en dat een algemeen verbod op levensbeschouwelijke tekenen, voor iedereen altijd en overal in de overheidsdiensten, strikt genomen naast de kwestie is. Het verbiedt immers meer dan noodzakelijk is om de neutrale dienstverlening te garanderen.

Anderzijds toont dit ontslag de tegenstanders van een algemeen verbod op levensbeschouwelijke tekenen dat het toelaten van religieuze symbolen geen vrijgeleide kan zijn om nog een stap verder te zetten. Het is een veelgehoorde misvatting dat diegenen die tegen een algemeen verbod zouden zijn, de neutraliteit van de overheid op de helling zouden zetten. Laten we duidelijk zijn: de neutraliteit van de overheid kan niet in vraag gesteld worden, willen we een seculiere rechtsstaat blijven.

Overheidsneutraliteit is en blijft de beste manier om verschillende mensen gelijk te behandelen. En ja, die neutraliteit vereist dat inzake het publiek handelen God en zijn gebod ondergeschikt zijn aan de grondrechten waarop de seculiere rechtsstaat is gebouwd. De godsdienstvrijheid laat, in belangrijke mate en binnen de grenzen van algemeen fatsoen, toe dat de godsdienst voorschrijft hoe mensen zich kleden. De godsdienstvrijheid laat niet toe dat mensen zich door hun godsdienst laten leiden om ten aanzien van anderen gedrag te stellen dat strijdig is met de grondrechten. In niet-religieuze aangelegenheden mag discriminerend gedrag ten aanzien van vrouwen niet getolereerd worden, ook niet in naam van de godsdienstvrijheid. En dat geldt a fortiori voor mensen die voor de overheid werken.

Dit voorval toont dat er een onderscheid is tussen het laten zien van een religieuze identiteit enerzijds en het neutraal handelen anderzijds. Het is wachten op een omgekeerd en positiever voorbeeld: een ambtenaar met kruisje, keppel, hoofddoek of tulband die straks in Gent homohuwelijken voltrekt.

Reacties uitgeschakeld voor Vlaamse gemeenteambtenaren kunnen weldra ook na hun 65ste blijven werken

Vlaamse gemeenteambtenaren kunnen weldra ook na hun 65ste blijven werken

Door | 8 mei 2013 | Nieuws

Bron: Vlaamse Ouderenraad
Ambtenaren op lokaal en provinciaal niveau in Vlaanderen worden binnenkort niet meer verplicht hun pensioen aan te vatten wanneer ze 65 worden. De Vlaamse regering heeft daartoe op 15 april 2013 een voorontwerp van decreet en de nodige wijzigingsbesluiten goedgekeurd. Voor federale ambtenaren werd de verplichte pensionering op 65 vorig jaar al afgeschaft, en ook op Vlaams niveau kan men nu al langer blijven werken.

De nieuwe regeling zal gelden voor alle vast aangestelde statutaire personeelsleden van gemeenten, provincies en OCMW’s. Zodra de beslissing in het Staatsblad verschijnt kunnen zij dus in overleg met hun werkgever beslissen ook na hun 65ste aan de slag te blijven. Eerst worden de voorgestelde wijzigingen nog voorgelegd aan het bevoegd sectorcomité, VLABEST en de Raad van State.

Reacties uitgeschakeld voor Geen Vlaamse neutraliteitsrichtlijn voor ambtenaren

Geen Vlaamse neutraliteitsrichtlijn voor ambtenaren

Door | 8 mei 2013 | Nieuws

Vandaag om 18:11 door bvb | Bron: Belga

Foto: Pol De Wilde - Corelio
Er komt geen algemene Vlaamse richtlijn die neutraliteit oplegt aan ambtenaren van de Vlaamse overheid of aan ambtenaren van de Vlaamse steden en gemeenten. Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois op vragen van Ann Brusseel (Open Vld) en Joris Van Hauthem (Vlaams Belang).
Vorige week drong een aantal academici, ondernemers en politici aan op een algemeen verbod op het dragen van religieuze en ideologische symbolen voor ambtenaren. Zij vinden dat ambtenaren te allen tijde hun neutraliteit moeten bewaren.

In de Kamer pleitte Open Vld-fractieleider Patrick Dewael alvast voor een verscherping van de federale regels. In De Zevende Dag riep Dewael Vlaams minister Geert Bourgeois ook op een richtlijn rond neutraliteit te voorzien voor Vlaamse ambtenaren en voor ambtenaren van steden en gemeenten.

Maar zo’n Vlaamse richtlijn zit er dus niet aan te komen. Minister Bourgeois verwees naar het gemeentedecreet. Dat decreet voorziet dat de gemeenten zelf bevoegd zijn voor de rechtspositieregeling van de gemeentelijke ambtenaren en voor het bepalen van een deontologische code.

Wat de Vlaamse overheid betreft, zijn er al verschillende ambtenaren, met name in gezagsfuncties (o.a. onthaal, wegeninspecteurs, ambtenaren met politionele bevoegdheden) die een uniform dragen. “Voor Vlaamse ambtenaren die geen uniform dragen en waar er toch een probleem zou zijn, is het aan de leidend ambtenaar om eventueel op te treden.” “Ik zie dus de noodzaak niet om regelgevend op te treden”, besloot de N-VA-minister.

Reacties uitgeschakeld voor Unieke jobruil: ambtenaar goes privé!

Unieke jobruil: ambtenaar goes privé!

Door | 8 mei 2013 | Nieuws

Ambtenaren zijn lui, saai en inefficiënt. Werknemers in de privésector daarentegen weten van wanten. Vooroordelen genoeg. Maar is er wel zoveel verschil tussen privé en overheid? Radio 1 zocht het uit en organiseerde een unieke jobruil.

Min of meer gelijkaardige en makkelijk inwisselbare functies in de overheids- en privésector. Daar ging het Radio 1-progamma Hautekiet de afgelopen maand naar op zoek. Ze vonden Davy Schroyen, projectleider bij FOD Financiën. Hij wisselde een dag van job met Lien Van Calenberg, projectmanager bij Delaware.

Hoe beviel een dag in de privésector?

Davy Schroyen: "Het was een leerrijke ervaring. Ik heb vroeger nog in de privé gewerkt, het was leuk om eens even terug te keren. De sfeer is er nog niet echt veranderd. Ik heb bij Delaware onder meer een SCRUM-vergadering geleid. Het was goed dat ik hierover al wat praktijkervaring kon opdoen, want binnenkort start ook onze dienst wellicht met deze manier van vergaderen. Het grote verschil is dat bij Delaware alle meetings in het Engels worden gehouden, bij de FOD Financiën is dit tweetalig, Nederlands-Frans. Maar in welke taal het ook is of in welke sector je werkt, bij vergaderingen en besprekingen komt steeds hetzelfde kijken. Voorbereiden moet je toch (lacht)."

Waarom wilde je graag deelnemen aan de jobruil?

"Ik ben intussen vier jaar ambtenaar. In deze periode heb ik al heel wat ambtenarenmopjes naar mijn hoofd geslingerd gekregen. Er zullen best wel stereotypes zijn, maar bij de FOD is een nieuwe generatie opgestaan. Hardwerkende mensen, waar overuren ook niet vreemd voor zijn. Wat ze gemeenschappelijk hebben is dat ze degelijk werk willen afleveren. Ik heb me ook aangesloten bij Club 35, een groepje jonge ambtenaren die het imago van de ambtenaar willen verbeteren."

Zou je ooit nog terugkeren naar de privésector?

"Zeg nooit nooit, maar ik zit momenteel op de juiste plek. Ik werk in een dynamisch team waar ik een uitdaging ben aangegaan voor een langere termijn. Dat project wil ik graag afwerken. Een jobhopper ben ik sowieso niet."

Wat zou je uit de privésector willen meenemen naar je huidige job?

Het resultaatsgericht werken. Lien, de dame wiens job ik een dagje overnam, start haar werkdag om half tien. Zij kan thuis een stuk bijwerken. Bij Delaware hoeft ook niet geprikt te worden, je regelt je werkdagen meer zelf, er wordt vooral gekeken of je resultaten goed zijn. Dat is een flexibele manier van werken die ik wel aangenaam vind, het is voor ons ook zeker de moeite waard om te verkennen. Door een uurtje later naar kantoor te gaan vermijd je een hoop files. Mijn job voor één dag bracht me na jaren nog eens in de file. Het drukke verkeer heb ik in elk geval niet gemist de laatste vier jaar."

Reacties uitgeschakeld voor ‘Maandagziekte’ ook in KMO’s

‘Maandagziekte’ ook in KMO’s

Door | 7 mei 2013 | Nieuws

Bron: Neutraal syndicaat van zelfstandigen (NSZ)

Baaldagen kosten kmo’s elk jaar meer dan half miljard euro
Het aantal werknemers dat ziek thuis blijft is de voorbije vijf jaar toegenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van NSZ, afgenomen bij 552 kmo’s die in totaal 5961 mensen tewerkstellen. Vooral de afwezigheden van één dag, de zogenoemde baaldagen, zijn met 7 procent toegenomen. Maar liefst 30 procent van de bedienden die zich ziek melden, is slechts één dag afwezig. Bij de arbeiders is dat maar 17 procent. Arbeiders die minder dan 14 dagen ziek zijn, krijgen hun eerste dag ziekte niet betaald door de werkgever. Bedienden hebben die zogenoemde carensdag niet. Nochtans zijn korte afwezigheidsperiodes eerder typisch voor bedienden. Daarom wil NSZ dat ook bij bedienden de eerste dag ziekte niet betaald wordt door de werkgever. Dat zou de kmo’s maar liefst een half miljard euro besparen, becijferde NSZ. “Nu iedereen het de hele tijd heeft over het naar elkaar laten toevloeien van het statuut van arbeiders en bedienden, moeten we verstandige keuzes nemen. Wie echt ziek is, verdient onze steun maar wie een snipperdag wil nemen, moet dat op eigen kosten doen”, vindt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. Het vrijgekomen geld zou de werkgever dan kunnen investeren in een beter en kwaliteitsvoller personeelsbeleid met nog meer nadruk op vorming en een betere omkadering van werknemers.

Uit een onderzoek bij 552 kmo’s die samen 5961 mensen tewerkstellen, blijkt dat 45 procent van de bedrijfsleiders vaststelt dat werknemers vandaag meer of regelmatiger ziek thuis blijven dan vijf jaar geleden. Vooral de korte afwezigheden door ziekte nemen toe, met 7 procent. Die vaststelling blijkt overeen te stemmen met tal van andere onderzoeken over dit thema, waaruit blijkt dat het ziekteverzuim in ons land jaar na jaar toeneemt.

Kmo-bedrijfsleiders die een toename zien van de afwezigheden door ziekte stellen vast dat vooral hun jonge werknemers (zowel arbeiders als bedienden) vaak kort en frequent afwezig zijn. Frappant is dat maar liefst 30 procent van de zieke bedienden slechts één dag per ziektemelding afwezig is. Die zogenoemde baaldagen liggen hoger dan bij de arbeiders, waar maar 17 procent van de zieke arbeiders slechts één dag ziek is. Arbeiders die minder dan 14 dagen ziek zijn, krijgen hun eerste dag ziekte niet betaald door de werkgever. Bedienden hebben die zogenaamde carensdag niet. Het is volgens NSZ duidelijk dat de wetgeving niet meer aangepast is aan de maatschappelijke evolutie. Het is een fabeltje te denken dat bedienden, omdat ze meer betrokken zouden zijn bij het bedrijf, minder een baaldag nemen dan een arbeider.

Gezien het hoog aantal korte ziektes mogen we ook niet verwonderd zijn dat maar liefst een derde van de werkgevers (34 procent) zich af en toe vragen stelt naar de waarachtigheid van de ziekte. Daarom is het ook begrijpelijk dat maar liefst 81 procent van de kmo’s een dokterscertificaat vraagt, zelfs als is de werknemer maar één dag ziek. Opvallend is dat maar liefst 68 procent van de kmo’s nooit een controlearts inschakelt, ook al fronsen werkgevers soms hun wenkbrauwen bij het zien van het geneeskundig attest. De voornaamste redenen waarom kmo’s geen controlearts sturen, is de hoge kostprijs van een controlearts of omdat ze menen dat het toch niets uithaalt. De kostprijs kan inderdaad al snel oplopen tot 120 euro en bovendien zijn de verslagen van controleartsen voor ondernemers vaak te karig.

Dat de maandagziekte beslist geen fictieve ziekte is, wordt bevestigd door het onderzoek. Indien we alleen al bedienden nemen die één dag afwezig zijn door ziekte, dan zien we dat maar liefst 24 procent van die bedienden de baaldag op maandag neemt, gevolgd door 23,5 procent op vrijdag en vervolgens op dinsdag (17 procent), woensdag (16,5 procent) en donderdag (16 procent). Ook de dagen voor en na een officiële feestdag en de dagen na een lokaal evenement blijken populair als ziektedag. Voor de meeste arbeiders (die maximum 14 dagen ziek zijn) en voor de bedienden met een proefcontract bestaat er op dat vlak een goede regeling: de carensdag. Die zorgt ervoor dat de eerste dag afwezigheid voor rekening is van de betrokken werknemer zelf. Voor bedienden die hun proefperiode reeds voorbij zijn, geldt die regeling echter niet, waardoor zij vlugger een snipperdag zullen nemen onder het mom van ziekte. 82 procent van de kmo’s wil dan ook bedienden voor hun verantwoordelijk plaatsen en hen zelf laten opdraaien voor die dag afwezigheid.

Volgens berekeningen blijkt dat één dag absenteïsme bij een bediende qua loon, vakantiegeld, eindejaarspremie en patronale kost 326 euro bedraagt. Vermits volgens onderzoek van NSZ bedienden die ziek zijn zich gemiddeld genomen 2,1 keer per jaar ziek melden, is de werkelijke kostprijs van de eerste dag absenteïsme per zieke bediende 685 euro per jaar. Uit het onderzoek van de ondernemersorganisatie blijkt bovendien nog dat ongeveer de helft van de bedienden af en toe ziek is en de andere helft nooit. De totale jaarlijkse kostprijs van de eerste dag absenteïsme bij bedienden van 685 euro moet dus vermenigvuldigd worden met de helft van het aantal bedienden of 749.000 (cijfers RSZ). De totale jaarlijkse kostprijs voor kmo’s van het gebrek aan een carensdag bij bedienden bedraagt dus 513 miljoen euro. Dat bedrag zou de werkgever volgens NSZ veel beter kunnen investeren in een beter en kwaliteitsvoller personeelsbeleid met nog meer nadruk op vorming en betere omkadering van werknemers.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “Nu iedereen het continu heeft over een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bediende moeten we verstandige keuzes maken. We moeten korte metten maken met de maandagziekte, want zulk gedrag kan echt niet door de beugel. Arbeiders betalen zelf de rekening voor een snipperdag, maar bedienden niet. Dat is niet logisch, aangezien de werkgever er dan voor moet opdraaien. Daarom moet de carensdag ook voor bedienden gelden. Wie echt ziek is verdient alle steun, maar wie wil bekomen van een drukke uitspatting of gewoon een dagje vrij wil nemen onder het mom van ziekte moet dat voor zijn eigen rekening doen.”

Reacties uitgeschakeld voor Neutrale ambtenaren of neutrale dienstverlening?

Neutrale ambtenaren of neutrale dienstverlening?

Door | 5 mei 2013 | Nieuws

Bron: de redactie.be – “De zevende dag”

“Geen algemeen verbod op religieuze symbolen”
zo 05/05/2013 – 12:14 Rik Arnoudt
Over de wenselijkheid of het nut van een hoofddoekenverbod voor ambtenaren aan het loket zitten de politici van de grote partijen helemaal niet op één lijn. Dat bleek in “De zevende dag” op Eén. Open VLD pleit voor een algemene richtlijn, N-VA voor een richtlijn met uitzonderingen, CD&V bekijkt liever geval per geval en de SP.A is tégen.

“De overheid moet neutraal zijn in haar tussenkomsten”, vindt Kamerfractieleider Patrick Dewael (Open VLD). “Er mag geen perceptie zijn dat ambtenaren niet neutraal zijn.” De Vlaamse liberalen willen alle tekenen van religieuze overtuiging aan overheidsloketten bannen en zijn voorstander van een duidelijke federale en Vlaamse richtlijn.

Dewael roept Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) ook op om een algemene regel voor de gemeenten uit te vaardigen.

"Het is een kwestie van respect en dienstbaarheid", valt Kamerlid Siegfried Bracke (N-VA) hem bij. Volgens hem mogen we de neutraliteit in onze seculiere samenleving niet opgeven. Bracke is voorstander van een algemene richtlijn op federaal vlak, en eigenlijk ook op Vlaams vlak, hoewel hij zich daarover als federaal parlementslid niet wil uitspreken.

Van een algemene Vlaamse richtlijn voor steden en gemeenten - een bevoegdheid van zijn partijgenoot en minister Geert Bourgeois - wil Bracke dan weer niet horen. Dát vindt hij dan weer te veel regelneverij.

Geval per geval bekijken, dat is ook de lijn waarop CD&V zich bevindt. "Voor federale ambtenaren bestaat er nu al een regel die de neutraliteit moet waarborgen", vindt Kamerfractieleider Raf Terwingen. Hij vindt dat er een non-debat aan de gang is. "De facto is er geen probleem met de huidige regelgeving", vindt hij. Terwingen wijst erop dat sinds 2007 geen enkel probleem is gesignaleerd over rechtsonzekerheid in verband met het dragen van een hoofddoek.

Bij de SP.A is het duidelijk. "Wij zijn ook voor de waarden van de seculiere rechtsstaat, maar uiterlijke tekenen maken het verschil niet", zegt Senaatfractieleider Bert Anciaux. "Het is de dienstverlening die neutraal moet zijn." De kwaliteit van die dienstverlening kan worden gecontroleerd, vindt hij.

Binnen de SP.A stonden de neuzen vroeger niet in dezelfde richting in verband met het al of niet verbieden van de hoofddoek, maar dat is nu niet meer het geval. Anciaux heeft het over actief pluralisme en het waarderen van de verscheidenheid in de samenleving.

Reacties uitgeschakeld voor Actief pluralisme veel humaner

Actief pluralisme veel humaner

Door | 2 mei 2013 | Nieuws

donderdag 02 mei 2013 om 15u09 – Mark Van De Voorde, knack.be

In De Standaard van 2 mei 2013 verscheen een opiniestuk dat werd ondertekend door enkele tientallen mensen, onder wie professoren en bekende Vlamingen. Het stuk pretendeert dat de tolerantie in de pluralistische samenleving het best gediend is met ambtenaren die er alles aan doen om in kleding en sieraden niet te tonen welke levensbeschouwing zij zouden aanhangen.

Die redenering veronderstelt dat neutraliteit van de overheid slechts verzekerd kan zijn, als mensen hun diepere zelf totaal onzichtbaar maken. Die redenering gaat er dus vanuit dat dienstverlening pas gelijkwaardig kan zijn voor alle burgers, als ambtenaren de indruk geven geen mening te hebben. Wat overigens nooit waar kan zijn. De ondertekenaars van het opiniestuk gaan dus uit van de kracht van huichelarij.

Die redenering wordt door de schrijver en de ondertekenaars van het stuk gepresenteerd als de logica zelve. Toch is ze veel minder logisch dan ze op het eerste gezicht lijkt. Ze gaat immers uit van premissen die niet bewezen zijn.

Ze gaat uit van het standpunt dat als een overheid de eigenschappen van toebehoren van haar ambtenaren verbergt, de burger vanzelf beter wordt gediend. Ze gaat ook uit van het standpunt dat wanneer burgers niet kunnen zien wat voor levensbeschouwing de ambtenaar heeft, zij zich ook beter bediende klanten van de overheid zullen voelen.

Niet is minder waar. Het is niet omdat een ambtenaar niet toont wat hij misschien ten diepste denkt, dat hij mij ook beter zal bedienen. Ten andere, als iemand een kruisje draagt, wil dat nog niet eens zeggen dat die persoon zeer christelijk is. Misschien ziet die persoon graag een kruisje als hanger (kruisjes zijn ook vaak slechts juwelen). Eveneens een vrouw met een hoofddoek mij nog niet zegt dat zij die allereerst draagt omdat ze moslima is.

Als de burger aan een loket komt waar een steriele meneer of mevrouw zit, zal die burger daarom niet beter bediend worden dan als daar een ambtenaar zit met een keppeltje op z'n hoofd of een sjaal rond haar hoofd.

Het voorstel van de ondertekenaars van het opiniestuk wordt gepresenteerd als dé tolerantie die zelfs de cohesie in de multiculturele samenleving zou bevorderen. Cohesiebevordering kan men moeilijk bereiken door de samenstellende delen te ontkenen of te negeren van de veelkleurigheid van de samenleving en dus van de te bevorderen cohesie.

Het voorstel van de ondertekenaars gaat uit van een visie op neutraliteit die de steriele neutraliteit is van een stofvrije kamer. De gastvrije neutraliteit van een warme samenleving waar iedereen thuis is, neemt mensen in alle aspecten van hun zijn, de levensbeschouwing incluis.

Dat staat de neutraliteit en de gelijkheid van de dienstverlening helemaal niet in de weg. Gelijkheid van dienstverlening is geen zaak van symbolen maar een zaak van houdingen. De neutraliteit van de dienstverlening gaat er niet op vooruit, omdat iemand verbergt wie hij in zijn diepste existentie is.

Integendeel, als die persoon me zou slecht bejegenen, kan ik dan niet eens weten waarom. De neutraliteit van een dienstverlening gaat er wel op vooruit, als ik mag vaststellen dat het niet uitmaakt welke overtuiging de ambtenaar heeft. Precies door het eventueel te mogen laten zien waar hij zijn inspiratie haalt om mensen behulpzaam te zijn, bewijst zo'n ambtenaar dat hij niets te verbergen heeft.

De neutraliteit van dienstverlening is een opgave en een opdracht die evenzeer geleverd kan worden - en precies dan ook veel opener, oprechter en edeler - als een ambtenaar mag tonen waar hij geestelijk vandaan komt.

Open actief pluralisme is veel interessanter voor de bevordering van de sociale cohesie in de samenleving en de neutraliteit van de overheid dan krampachtig passief pluralisme. Al eens in Londen geweest en een bobby met een tulband ontmoet? Bang geweest dat hij je op de bon zou gooien omdat jij geen sikh bent? Tuurlijk niet. Getwijfeld dat hij je neutraal zou bejegenen? Natuurlijk niet. Het Angelsaksisch model van pluralisme is veel humaner dan het steriele gedoe over laïciteit...

Mark Van de Voorde