Archief maart, 2013

Reacties uitgeschakeld voor Strengere controles op ziekteverzuim ambtenaren

Strengere controles op ziekteverzuim ambtenaren

Door | 29 maart 2013 | Nieuws

vrijdag 29 maart 2013, 08u29Bron: BelgaAuteur: dgs BELGA

BRUSSEL – Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) neemt nieuwe maatregelen om het ziekteverzuim bij federale ambtenaren tegen te gaan. Dat ligt nog altijd hoger dan in de privé.
De controles worden verbreed en hij verscherpt onder meer het systeem van ‘disponibiliteit’. Dat is wachtgeld dat een ambtenaar krijgt als zijn ziektegeld is uitgeput en hij nog steeds afwezig is door ziekte.

‘Tot voor kort was het voor een ambtenaar mogelijk om ziek te zijn als ambtenaar maar niet in een bijjob’, legt Bogaert uit in De Ochtend op Radio 1. ‘Die wantoestanden moeten eruit.'

Bogaert wil het beter doen dan de privésector en vindt het een morele plicht om goed om te springen met de beschikbare middelen. ‘De belastingdruk is hoog. De mensen hebben dan ook recht op een correcte dienstverlening door de overheid', verklaarde hij in Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.

Eerder nam Bogaert al maatregelen om het ziekteverzuim door federale ambtenaren te verminderen. Voor het eerst sinds vele jaren stabiliseert het ziekteverzuim zich. Maar het blijft nog altijd hoger dan bij de Vlaamse ambtenaren en ligt zelfs een vol procent hoger dan in de privé. De staatssecretaris wil de dalende trend verder aanhouden.

‘Heel veel ambtenaren zeggen mij dat ze mij perfect kunnen volgen in mijn pogingen om de overheidsadministratie te moderniseren en te dynamiseren', zegt Bogaert. ‘Maar wanneer we misbruiken niet aanpakken, dan werkt dat demotiverend voor wie wel meedenkt en een tandje bij wil steken.'

De minister wil zo ook het imago van de ambtenarij verbeteren. 'Ik ben in feite verplicht om op te treden. Mensen passen zich immers heel snel aan aan de sfeer binnen een organisatie. Is die laks, dan worden ook de medewerkers laks. Is die prestatiegericht, dan gaan ook de medewerkers harder werken.'

Homepagina

Reacties uitgeschakeld voor Ambtenaren voeren actie voor behoud loopbaanonderbreking

Ambtenaren voeren actie voor behoud loopbaanonderbreking

Door | 28 maart 2013 | Nieuws

donderdag 28 maart 2013, 12u04Bron: BelgaAuteur: kld

De verschillende centrales van de christelijke vakbond uit de openbare sector voerden deze voormiddag actie aan het kabinet van de minister van Werk, Monica De Coninck (SP.A). De bonden nemen de plannen niet om het systeem van loopbaanonderbreking fors in te perken.
Momenteel kunnen ambtenaren en leerkrachten tot vijf jaar loopbaanonderbreking krijgen. Volgens de ACV-centrales zou dit beperkt worden tot één jaar, wat enkel onder strikte voorwaarden verlengd zou kunnen worden tot 48 maanden. De vakbond vreest ook dat de regering de premies voor loopbaanonderbreking zou afschaffen.

Uit protest hielden ACV-Openbare Diensten, ACV-Transcom, COC-Christelijke onderwijscentrale, COV-Christelijk Onderwijzersverbond en CSC-Enseignement vanmorgen een ludieke actie aan het kabinet De Coninck. Een aantal mensen lopen er voor het behoud van de loopbaanonderbreking. Volgens de vakbond laat loopbaanonderbreking net toe om werk en privé te combineren.

Volgens Ann-Sofie Daem van ACV-Openbare Diensten zijn ongeveer 150 vakbondsmilitanten aanwezig. ‘Drie mensen zijn symbolisch op een loopband aan het lopen in de inkomhal van het ministerie.' Een delegatie zal ontvangen worden door de minister.

Homepagina

Reacties uitgeschakeld voor Lubbeek maakt werken voor gemeentelijke ambtenaren na 65 mogelijk

Lubbeek maakt werken voor gemeentelijke ambtenaren na 65 mogelijk

Door | 28 maart 2013 | Nieuws

donderdag 28 maart 2013, 06u23Bron: BelgaAuteur: mtm

LUBBEEK – De gemeenteraad van Lubbeek heeft beslist dat ambtenaren die dat wensen, mits toestemming van het schepencollege, na hun 65ste mogen doorwerken. Na de stad Genk is Lubbeek de eerste gemeente in Vlaanderen die dat mogelijk maakt. Op federaal en Vlaams niveau bestaat er al een regeling dat ambtenaren mits toelating van hun baas na 65 jaar kunnen verder werken, maar voor gemeentelijke ambtenaren bestaat zo'n regeling nog niet.

Schepen Tania Roskams (N-VA), bevoegd voor personeel, stelde dat door deze regeling ‘gemotiveerde mensen met veel ervaring kunnen zorgen voor continuïteit van de dienstverlening en begeleiding van nieuwe jonge medewerkers'.

Burgemeester en kamerlid Theo Francken (N-VA) beklemtoonde ‘dat langer werken niet langer een taboe mag zijn'. ‘Wie na zijn 65ste op de arbeidsmarkt actief wil zijn, moet die kans krijgen en eerder worden beloond dan bestraft. Ik betreur dat de vakbonden hiermee niet instemmen', aldus Francken.

Homepagina

Reacties uitgeschakeld voor “Waar moeten er nog meer ambtenaren weg?”

“Waar moeten er nog meer ambtenaren weg?”

Door | 25 maart 2013 | Nieuws

VRT
Marc Saenen

di 19/03/2013 – 09:40
Update: di 19/03/2013 – 12:19
Frank Segers, Ellen Maerevoet
De christelijke vakbond van de ambtenaren vraagt zich af op welke diensten staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) nog meer personeel wil besparen. Bogaert heeft aangekondigd dat hij het aantal ambtenaren nog sneller naar beneden wil halen. Ook de socialistische vakbond is niet enthousiast over het voorstel van Bogaert.
beluister
Hendrik Bogaert: “Structurele besparing”
Marc Saenen: “Bogaert blijft zeer vaag”
Volgens het ACV loopt Bogaert wel erg hard van stapel. “De uitvoering van de vorige beslissing om het met minder ambtenaren te doen is nog maar bezig. Dat wil zeggen dat nu in alle federale instellingen de personeelsplannen opgesteld worden”, zegt Marc Saenen.

“Dat is een heel moeilijke oefening en dat wordt nu uitgerekend. We weten ook nog niet wat de gevolgen daarvan zullen zijn en nu kondigt Bogaert al aan dat er een nieuwe besparingsronde op het personeel komt.”

We willen het debat wel voeren, maar niet op de radio
Marc Saenen over de communicatiepolitiek van staatssecretaris Bogaert
“De minister is altijd zeer vaag in zijn plannen”, zegt Saenen. “Hij zegt wel dat er te veel ambtenaren zijn, maar hij zegt nooit waar die ambtenaren te veel zijn. Alle signalen die wij krijgen, zijn dat het nu al krap is en dat de bodem hier en daar bereikt is.”

Saenen haalt het voorbeeld aan van Vreemdelingenzaken. “De gesloten centra zitten met de handen in het haar en draaien alleen nog op de goodwill van het personeel dat overuren wil doen, maar daar komt ook een einde aan", voert hij aan. Een ander voorbeeld zijn de call-takers die bij de politie de telefoon opnemen en waar een structureel probleem is. "Dat zijn twee voorbeelden van problemen die je niet oplost door meer informatica te installeren", zegt Saenen.

'Ik kon mij enkele jaren geleden vinden in het feit dat men eens ging nakijken of er ambtenaren te veel waren, maar die fase zijn we voorbij. Het kan niet blijven duren", stelt Saenen nog. Hij wil het debat met Bogaert wel verder voeren, maar dan niet op de radio. Van acties is er voorlopig geen sprake.

"Wat is de ware bedoeling van Hendrik Bogaert?"
ACOD-Overheidsdiensten hekelt het feit dat Bogaert elke dag een nieuw idee lanceert. De socialistische vakbond vindt dat de staatssecretaris "door zijn lineaire en blinde besparingen" met de toekomst en de goede werking van de federale openbare sector speelt. "Personeel wegsaneren zonder zich af te vragen wat de gevolgen zijn, getuigt van zwak bestuur."

De ACOD meent dat Bogaert een dubbele agenda heeft, al heeft ze het raden naar wat zijn echte bedoeling dan wel is. "We weten dat de zesde staatshervorming het werk van duizenden federale personeelsleden zal overhevelen naar de gewesten en de gemeenschappen. Evenmin is het een geheim dat de regio's wel de opdrachten en het geld willen, maar niet de federale personeelsleden. Wat is dus de ware bedoeling van Hendrik Bogaert?", vraagt de vakbond zich af.

Homepagina

Reacties uitgeschakeld voor Minder ambtenaren door ICT ?

Minder ambtenaren door ICT ?

Door | 25 maart 2013 | Nieuws

Homepagina
Staatssecretaris voor ambtenarenzaken Hendrik Bogaert wil versneld het aantal ambtenaren afbouwen door meer te investeren in IT. Maar hoe ziet dat er concreet uit?

Het afgelopen jaar kon de staat verder met 2.200 ambtenaren minder. Per drie vertrekkers werd er maar één nieuwe werkkracht aangenomen. Maar Bogaert wil dat versnellen door extra inspanningen op ICT-vlak.

“Ik denk dat er nood is aan een strategisch informatieplan binnen de administratie”, zegt Bogaert aan onze redactie. “We hebben al gezocht naar synergiemogelijkheden en projecten, al zijn dat tot nu toe vooral technologische projecten geweest. Wat we nu moeten doen is kijken naar business synergiën. Natuurlijk zal Buitenlandse Zaken niet alles samen kunnen doen met pakweg de FOD Financiën, maar er is bijvoorbeeld geen centrale inventaris over wie welke processen wil volgen. Een strategisch informatieplan kan alles in kaart brengen zodat we waar mogelijk gebruik kunnen maken van gemeenschappelijke bouwstenen.”

De concrete mogelijkheden, of het bedrag dat zal worden geïnvesteerd ligt nog niet vast. “Wat we nu gaan doen is samen met Fedict en alle ICT-directeurs samenzitten en een studie laten uitvoeren. Daaruit kunnen we een plan opmaken en kijken naar wat men bereid is om te doen. De visie is dat we met minder ambtenaren moeten werken, maar die besparing wel herinvesteren in de informatica van de administratie.”

Werkdruk

De overheid heeft momenteel geen geld op overschot. Praten over investeringen is dus niet evident. Al ziet de staatssecretaris dat anders. “We moeten het debat openen over investeren in de administratie, ook in budgettair moeilijke tijden. Als we niet informatiseren dan zal de werkdruk op termijn veel te hoog worden.”

Bogaert vindt dat de overheid dit jaar al moet investeren en ook het aantal ambtenaren versneld afbouwen waar dat mogelijk is. Door de vergrijzing kan dat zonder ontslagen, maar in ruil moeten de overblijvende ambtenaren beter uitgerust worden. Ook de kleinere ongemakken die de productiviteit fnuiken, zoals een server die traag werkt, moeten daarbij worden aangepakt.

Op Twitter reageerde Geert Mareels al dat zo’n snelle verandering op tegenstand zal stuiten. Maar daar is Bogaert het niet mee eens. De staatssecretaris communiceert naar eigen zeggen veel met de ambtenaren en is er van overtuigd dat de mensen op de werkvloer voorstander zijn van verandering. Minder ambtenaren die beter zijn uitgerust, dat is het streefdoel.

© 2011 Roularta Media Group. Alle rechten voorbehouden.

Reacties uitgeschakeld voor Ontslagen bij de lokale overheid

Ontslagen bij de lokale overheid

Door | 20 maart 2013 | Nieuws

OCMW-personeel in Zelzate legt het werk neer
woensdag 20 maart 2013, 08u26Bron: BelgaAuteur:

ZELZATE – In het Oost-Vlaamse Zelzate heeft het OCMW-personeel woensdagochtend, zoals aangekondigd, het werk neergelegd. Aanleiding is het ontslag van 27 werknemers, waarover volgens de vakbonden niet meer onderhandeld kan worden.
Enkele weken geleden maakte het OCMW-bestuur bekend dat het budget met 500.000 euro verlaagd wordt. Maandag werd aan 27 personeelsleden meegedeeld dat ze ontslagen worden en dinsdagavond werden de vakbonden ingelicht. Die dienden meteen een stakingsaanzegging in, omdat bleek dat er niet meer onderhandeld kan worden over het jobverlies.

Er brak dinsdag ook spontaan protest uit op straat. Een halfuur lang werd het kruispunt R4/Kanaalstraat door de betogers afgezet.

Sinds woensdagmorgen staat er een piket aan het woonzorgcentrum Bloemenbos, waar de meeste ontslagen in de ondersteunende diensten vallen. ‘Werkwilligen worden niet tegengehouden', aldus Erwin Lootens (ACV) namens het vakbondsfront met ACOD. ‘We hebben begrip voor wie wil werken, sommige mensen hebben allicht ook schrik.' De staking in Bloemenbos werd alvast goed opgevolgd, er zouden maar vijf mensen van het keuken- en poetspersoneel aan de slag gegaan zijn.

Woensdag om 11 uur gaat een personeelsvergadering door. De stakingsaanzegging geldt ook voor het gemeentepersoneel, maar het is nog niet duidelijk of ook daar het werk zal worden neergelegd.

Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe rollen voor leidinggevenden bij de overheid ?

Nieuwe rollen voor leidinggevenden bij de overheid ?

Door | 18 maart 2013 | Nieuws

Voor leidinggevenden verandert er mogelijk ook een en ander.
“Er zijn nieuwe rollen gedefinieerd: een leidinggevende moet vanaf nu leider, manager, ondernemer en coach zijn”, zegt de minister.
“Van leidinggevenden wordt vooral verwacht dat ze visie hebben, dat ze strategisch kunnen denken en handelen om hun organisatie door een snel veranderende omgeving te loodsen. De beste leidinggevende is niet noodzakelijk degene die het meeste afweet van een bepaald vakgebied of die operationeel sterk is.”
Alle nieuwe leidinggevenden moeten een proefperiode van een jaar doorlopen. “Tot nu was dat alleen het geval voor wie van buiten de overheid kwam. Ook is nog slechts zes jaar relevante beroepservaring vereist.
Dat was al zo voor interne kandidaten, maar vroeger moest iemand van buiten de Vlaamse overheid tien jaar ervaring hebben.
Dat zou ik graag veranderd zien tegen eind 2013”, zegt de minister.

Uit: 13, personeelsblad Vlaamse Overheid, maart-april 2013 - Conceptnota personeelsbeleid, Minister Bourgeois

Reacties uitgeschakeld voor Vlaamse ambtenaren krijgen renteloze leningen

Vlaamse ambtenaren krijgen renteloze leningen

Door | 18 maart 2013 | Nieuws

Bron: Gazet van Antwerpen, 18 maart 2013

06:00 BINNENLAND De Vlaamse Gemeenschap heeft sinds 2000 voor 5,5 miljoen euro aan renteloze leningen toegekend aan tientallen ambtenaren met financiële moeilijkheden. Dat schrijven Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. “Met deze steun wil de Vlaamse overheid personeelsleden met persoonlijke problemen beter doen functioneren”, klinkt het.
Het bestaan van deze leningen kwam nu pas aan het licht na een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD) aan Vlaams minister van Financiën Philippe Muyters (N-VA, foto) over een renteloze lening van 743.680 euro aan de vzw Warande. De Warande is een exclusieve toplocatie in Brussel voor ministers, topambtenaren en bedrijfsleiders. Zonder die lening zou het horecagedeelte van De Warande niet rendabel zijn.

Vereeck wilde weten wie sinds 2000 nog zo’n renteloze lening heeft gekregen. In zijn antwoord zegt Muyters dat de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel sinds 2000 voor 5,5 miljoen euro renteloze leningen heeft toegekend.

Let wel: dit regime geldt enkel voor de 28.000 ambtenaren van departementen en agentschappen, en dus niet voor leerkrachten en welzijnswerkers van de Vlaamse overheid. Van de 5,5 miljoen euro moet nog 2,76 miljoen euro worden terugbetaald.

“De redenen voor het toekennen van een renteloze lening kunnen heel divers zijn. Veelal is dat omwille van achterstallige betalingen van leningen en openstaande facturen”, antwoordt Muyters.

Reacties uitgeschakeld voor Stad Gent verkozen tot een ‘Best Workplace’

Stad Gent verkozen tot een ‘Best Workplace’

Door | 15 maart 2013 | Nieuws

vrijdag 15 maart 2013, 09u08 Bron: jobat.be Auteur: (wv)

Steden en gemeenten moeten om budgettaire redenen besparen op hun personeel. Met dat nieuws kwam de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten onlangs naar buiten. Hoe pakt een organisatie als Stad Gent dat aan net nu ze kan uitpakken met haar verkiezing tot Best Workplace?
De financiële toestand dwingt ook Stad Gent, waar momenteel het budget voor de komende legislatuur wordt voorbereid, tot keuzes, geeft schepen van Personeelsbeleid Martine De Regge toe. “Harde cijfers op personeelsaantallen plakken, kan ik dus nog niet. Wat ik wel kan zeggen, is dat we in functie van de strategische doelstellingen van onze beheers- en beleidscyclus zullen nagaan hoeveel en welke mensen we nodig hebben om die doelstellingen te verwezenlijken.”

De nakende pensioneringsgolf moet alleszins met de nodige omzichtigheid worden aangepakt, vindt schepen De Regge. “Ik heb altijd gezegd dat als iemand de komende jaren met pensioen gaat, we goed moeten weten of we die functie vervangen, of we op zoek moeten naar een ander profiel dat we misschien harder nodig hebben.”

Meer doen met hetzelfde aantal mensen en de middelen die voorhanden zijn, vergroot het belang van een goed personeelsbeleid, meent de schepen. “Goede human resources geeft mensen zin om zich extra hard in te zetten voor de stad. Om aantrekkelijk te zijn als werkgever zijn we van plan om ons personeel verder te ‘statutariseren’. Onze ervaring leert dat een statutaire benoeming een van de argumenten is om mensen te overtuigen om voor de overheid te werken. Werkzekerheid kunnen bieden, blijft een troef.”

Dat Stad Gent onlangs verkozen is tot Best Workplace door het Great Place to Work Instituut en Vlerick Business School is ook een hart onder de riem in de zoektocht naar nieuwe werknemers. “We zijn de eerste overheidsinstantie met een plek in de top tien van dit onderzoek en daar zijn we best fier op”, zegt Marleen Mercelis, departementshoofd HR bij Stad Gent. “Ons hr-beleid heeft vier speerpunten: leiderschap, talent management, geëngageerde medewerkers en verloning en beloning. Het verschil tussen verloning en beloning is belangrijk voor ons omdat het loon binnen de overheid een vast gegeven is. Dat proberen we aan te vullen met een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen zoals een fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering enzovoort.”

Reacties uitgeschakeld voor Soepele ontslagregeling voor Vlaamse ambtenaren

Soepele ontslagregeling voor Vlaamse ambtenaren

Door | 15 maart 2013 | Nieuws

“We willen de rechten en de plichten van statutaire en contractuele collega’s meer naar elkaar toe laten groeien”, zegt minister Bourgeois. “Zo komt er een rationalisatie van de verlofstelsels en kan een contractueel ook projectleider worden. Bovendien willen we de ontslagmogelijkheid voor slecht functionerende ambtenaren versoepelen als bijsturing niet mogelijk blijkt.
Ontslag van slecht functionerende ambtenaren hoort daarbij: ontslag van statutaire collega’s zou tegen eind 2013 al moeten kunnen na één evaluatie met een onvoldoende, en zal verplicht zijn na twee onvoldoendes binnen vijf (halfjaarlijkse) evaluaties.”
Minister Bourgeois benadrukt dat het daarbij niet gaat om mensen die bijvoorbeeld langdurig ziek zijn: “We willen kunnen optreden tegen collega’s die ondanks bijsturing blijven onderpresteren. Er zijn gevallen bekend van mensen die het jaar na een onvoldoende evaluatie een tandje bijsteken zodat ze een voldoende evaluatie krijgen en het jaar daarna opnieuw ondermaats presteren. Dat legt een enorme druk op hun collega’s die wel goed werk leveren.

De regeling voor contractuele collega’s blijft zoals ze is. Ze kunnen nog altijd ontslagen worden via het arbeidsrecht, dus ook zonder een slechte evaluatie.” In een eerste reactie maken de vakbonden zich zorgen over collega’s die met de nieuwe regeling sneller ontslagen dreigen te worden omdat ze bijvoorbeeld een conflict hebben met hun leidinggevende. “De rechten van de verdediging blijven we respecteren”, klinkt het. “In zulke gevallen is er nog altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Raad van Beroep.”

Bron: 13: Tweemaandelijks personeelsblad Vlaamse Overheid, maart-april 2013

Reacties uitgeschakeld voor Vlaamse overheid zoekt kantoorgebouw voor 2.000 ambtenaren

Vlaamse overheid zoekt kantoorgebouw voor 2.000 ambtenaren

Door | 15 maart 2013 | Nieuws


di 12/03/2013 – 15:16 Belga
De Vlaamse regering wil tegen het najaar van 2016 een nieuw kantoorgebouw in Brussel huren voor meer dan 2.000 Vlaamse ambtenaren. Het nieuwe gebouw moet verschillende administraties samenbrengen die nu over de hoofdstad verspreid zitten.
“Op dit ogenblik ligt de huisvesting voor de Vlaamse ambtenaren in de hoofdstad verspreid over meerdere gebouwen en op verschillende locaties”, zegt minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA). “Het merendeel van hen werkt in de Noordwijk, waar de Vlaamse Overheid verscheidene gebouwen huurt. In 2017 zal een aantal huurcontracten vervallen en ontstaat de behoefte aan vervangende kantoorruimte voor circa 2.000 tot 2.600 medewerkers.”

Bourgeois liet de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) de gunningsprocedure opstarten. Het is de bedoeling deze begin volgend jaar af te ronden. De opdrachtnemer zal het gebouw of complex ontwerpen en bouwen op een door hem voorgestelde locatie en nadien verhuren aan het Vlaams Gewest.

Het gebouw moet een bruto-oppervlakte hebben van veertig- tot vijftigduizend vierkante meter en moet op wandelafstand liggen van het station Brussel-Noord of Brussel-Centraal. Het gebouw moet ook energie-efficiënt zijn.

Reacties uitgeschakeld voor Top 10 van misbruikte woorden in personeelsadvertenties

Top 10 van misbruikte woorden in personeelsadvertenties

Door | 10 maart 2013 | Lectuur

http://vaagtaal.nl/personeelspraat/top-10-meest-misbruikt/
Personeelsadvertenties staan vol lege begrippen, clichés en standaardzinnen. Hierdoor lijken advertenties wel ‘gelijkgeschakeld’: ze geven de indruk dat alle werkgevers op zoek zijn naar dezelfde kandidaat. Wil je geen dertien-in-een-dozijn-kandidaat? Vermijd dan in ieder geval de woorden uit deze top 10. Als je daarna ook nog de ‘verbindende bruggenbouwende peoplemanager’ achter je laat, ben je al een heel eind op weg.

1. actief
De grootste onzin in personeelsadvertenties is de eis dat de nieuwe medewerker actief moet zijn. Het spreekt immers voor zich dat je niet op zoek bent naar een passieve lijntrekkende lapzwans. Toch benadrukt dertig procent van de advertenties de actieve werknemer.

2. resultaatgericht
Nauw verwant aan de actieve sollicitant is de resultaatgerichte of doelgerichte sollicitant. Deze open deur wordt in een kwart van de advertenties onder luid gekraak ingetrapt.

3. flexibel
Dit is vaak een eufemisme voor bereidheid tot overwerk of het doen van allerhande vervelende klusjes (de ‘overige voorkomende werkzaamheden’). Schep hier duidelijkheid over door precies te zeggen wat je bedoelt: zoek je iemand die niet zeurt over overuren, of moet de nieuwe kandidaat zich snel aanpassen aan nieuwe situaties?

4. innovatief
Tegenwoordig moet alles en iedereen innovatief zijn, waardoor het begrip zijn kracht en betekenis verliest. Ook hierbij geldt: zeg waar het op staat! Zoek je een creatieve medewerker, een medewerker die oplossingen bedenkt, of juist iemand die vernieuwingen kan invoeren?

5. dynamisch
Een dynamische werkomgeving kan betekenen dat het rommelt in een bedrijf, maar ook dat oudjes niet geacht worden te solliciteren. Overigens zijn niet alleen bedrijven en medewerkers dynamisch; onlangs rapporteerde een gemeente over het voornemen om dynamische bushaltes te gaan bouwen.

6. complex
Veel werkgevers verwachten dat de nieuwe medewerker ‘oplossingsgericht werkt aan complexe vraagstukken’. Dat klinkt misschien indrukwekkend, maar het zegt niets. Wat moet de nieuwe medewerker precies doen? Waarom is het complex? Hoe uit zich die complexiteit? Is het bijvoorbeeld een lastig ‘politiek speelveld’ of is na veertien reorganisatierondes de organisatiestructuur zo ingewikkeld dat echt niemand meer weet hoe de lijnen lopen?

7. proactief
Over het woord actief hebben we het al gehad, maar het kan nog erger. Actiever dan actief, dat is proactief. Ook hierbij geldt: wil je een medewerker die initiatief vertoont, of iemand die geen telefoonangst heeft? Of ben je op zoek naar een persoon die het lef heeft om op mensen in de organisatie af te stappen?

8. gedreven
De gedreven manager, wie is er niet naar op zoek? Een gedreven persoon is iemand die door een sterke innerlijke drang gestuwd wordt. Maar, waartoe stuwt deze drang? Tot scoren? Tot het behalen van ongekend hoge bonussen? Of tot het leveren van schier onmogelijke prestaties?

9. klantgericht
Ooit een bedrijf horen beweren dat het volkomen klantongericht is? Vast niet. Wil je die vanzelfsprekende klantgerichtheid toch noemen, leg dan uit wat je er precies mee bedoelt.

10. competentie
Na decennia van onderwijsvernieuwing heeft iedereen competenties, kerncompetenties en soms zelfs heuse core competences. Een competentie kan echter verwijzen naar kennis of vaardigheden, maar ook naar ervaring, opleidingsniveau, inzicht, bevoegdheid, houding of gedrag.

Overige misbruikte woorden

Onderstaande nietszeggende woorden komen eveneens veel voor in personeelsadvertenties:

- faciliteren
- implementeren
- out-of-the-boxdenken
- stakeholder
- uitrollen
- zelfstarter
- target
- concrete oplossingen bieden
- omzet genereren
- integrale verantwoordelijkheid
- leercurve
- helikopterview
- track record
- toekomstgericht
- verbindende bruggenbouwer
- snel kunnen schakelen
- sparringpartner

Hoe moet het dan wel?

Deze woordenlijst is gebaseerd op een onderzoek van tekstridder en Bureau De Uitkomst naar het woordgebruik in personeelsadvertenties. Hiervoor is een bestand gebruik van ruim veertigduizend advertenties voor hoger opgeleid personeel.

Reacties uitgeschakeld voor ‘Topambtenaren moeten vaker geëvalueerd worden’

‘Topambtenaren moeten vaker geëvalueerd worden’

Door | 10 maart 2013 | Nieuws

Bron: De Standaard online
zondag 10 maart 2013, 07u27Auteur: pom

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) wil de federale topambtenaren jaarlijks evalueren. Er komen ook meer gradaties in de quoteringen. Dat schrijft Het Nieuwsblad op Zondag
Aan het hoofd van elke federale overheidsdienst (FOD), geleid door een minister, staan ook een aantal topambtenaren. Op het volledige federale niveau zijn dat er zo'n 150. In de Copernicushervorming – de hervorming, maar vooral de afslanking van het overheidsapparaat – is afgesproken dat die topambtenaren om de twee jaar worden geëvalueerd door hun minister. Zoals het evaluatiesysteem er nu uitziet, kan een minister zijn ambtenaren slechts twee quoteringen geven: voldoende en onvoldoende .

Bevoegd staatssecretaris Hendrik Bogaert (CD&V) wil dat systeem veranderen. Want als een minister alleen maar voldoende of onvoldoende kan geven, dan heeft hij eigenlijk geen keuze. Dan geef hij altijd voldoende, omdat je bij onvoldoende de topambtenaar meteen aan de deur moet zetten. Dan is die carrière gebroken, en dat heeft een minister liever niet op zijn geweten. Zo blijft hij topambtenaren waar hij eigenlijk niet 100 procent tevreden over is, toch steeds meeslepen.

Er komt een nieuw evaluatiesysteem waarbij de minister meer keuzemogelijkheden heeft om zijn topambtenaar te quoteren. Gaande van uitmuntend over zeer goed , naar goed , voldoende , verbetering nodig en onvoldoende .

Reacties uitgeschakeld voor Personeelssterkte bij lokale besturen

Personeelssterkte bij lokale besturen

Door | 2 maart 2013 | Nieuws

Bron: VVSG Marijke De Lange 18.02.2013
In de totale overheidssector (Staat, Gemeenschappen & Gewesten, provincies, lokale besturen, autonome overheidsbedrijven…) werken er 1,1 miljoen personeelsleden. Daarvan zijn er 361.588 aan de slag bij de provincies en de lokale besturen (exclusief onderwijs). In dienst van de lokale besturen in het Vlaams Gewest werken er 207.880 mensen, inclusief het gemeentelijk onderwijspersoneel. Bij de gemeenten in het Vlaams gewest gaat het om ongeveer 77.000 ‘gewone’ personeelsleden, naast 27.000 gesubsidieerde personeelsleden van het gemeentelijk onderwijs. Bij de OCMW’s (inclusief OCMW-verenigingen) in Vlaanderen zijn 71.000 medewerkers aan de slag. Bij de politie werken er 17.000 mensen en bij de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (intercommunales) ruim 9.000 (bron RSZ en RSZPPO, cijfers vierde kwartaal 2011).

Het personeel bij de lokale besturen in de drie Gewesten kan opgedeeld worden in 3 grote categorieën: de statutaire personeelsleden (d.w.z. de personeelsleden die met een statuut verbonden zijn aan het lokale bestuur), de contractanten (d.w.z. de personeelsleden die met het lokale bestuur een arbeidsovereenkomst hebben gesloten) en de gesubsidieerde contractanten (gesco's). Deze laatste groep zijn ook contractanten, maar het lokale bestuur krijgt hiervoor een gewestelijke personeelssubsidie en een aanzienlijke vermindering van socialezekerheidsbijdragen. In Vlaanderen zijn er 29.174 gesco’s aan de slag. Dat aantal blijft al jaren constant, in tegenstelling tot Brussel en Wallonië waar de laatste jaren veel gesco’s bij gekomen zijn.

Meer dan de helft van het personeel bij de lokale besturen (62,77%) is contractant. Over de jaren heen is de contractuele tewerkstelling aanzienlijk toegenomen, terwijl het aantal statutairen en gesco's nagenoeg constant bleef. Voor de personeelsverantwoordelijken zijn deze twee uiteenlopende rechtspositieregelingen moeilijk beheersbaar. Voor de betrokken personeelsleden ligt het verschil vooral in de sociale zekerheidsbescherming (meer bepaald pensioen en ziekte), die voor contractanten veel minder gunstig is dan voor statutaire personeelsleden.

Gemeenten en OCMW's besteden ongeveer de helft van hun budget aan personeelsuitgaven. Maar in de zogenaamde werkingskosten zitten soms ook verdoken personeelsuitgaven (cfr. de dotaties aan het OCMW en aan de politiezone).

Het personeelsbestand bij de lokale besturen in België is gegroeid van 125.000 mensen in 1975 tot 361.588 in 2011 (factor 2,9 op 36 jaar).
De laatste vijf jaar is het aantal personeelsleden bij de Vlaamse lokale besturen gestegen met 10.000 medewerkers. Over alle lokale besturen in België (dus voor de drie Gewesten samen) is het aantal personeelsleden met 25.000 medewerkers gestegen.

Hoe kunnen we deze evolutie verklaren?
Er is nog geen echt wetenschappelijke onderzoek gebeurd naar de oorzaken van de sterke stijging, maar we denken aan volgende elementen:
• Er is inderdaad een sterke stijging is van personeel, maar er zijn grote verschillen tussen statutairen en contractanten en per Gewest en per werkgever. Zo is het aantal gesco’s in Wallonië en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de laatste jaren fors gestegen.
• Daarnaast moet men ook opletten met het vergelijken van cijfers van de laatste 10 à 15 jaar, aangezien er in die periode ook heel wat herstructureringen (bij politie, bij OCMW's) hebben plaatsgevonden. Ook de RSZPPO zelf is in 2005-2006 op een andere manier haar statistieken gaan opbouwen, zodat een vergelijking doorheen de jaren zeker voorzichtig moet gebeuren. Door de invoering van de elektronische loopbaan Capelo, blijkt dat de cijfers van de werkgelegenheid bij de overheid in 2011 en 2012 nog niet 100% definitief zijn. Immers, niet alle overheidswerkgevers hebben de gegevens voor 2011 en 2012 al correct en definitief ingebracht. Dus ook hier moet er enigszins voorzichtig met de voorlopige cijfers omgegaan worden.
• De oorzaken van de stijging zijn onder meer (1) de vergrijzing (stijging aantal OCMW-personeelsleden); (2) het toenemend aantal verlofstelsels (meer personeel maar ook verdeeld over meerdere hoofden); (3) méér contractanten (met vooral in Wallonië een zeer sterke stijging van het aantal gesco's); en ook (4) meer specialisten voor een toenemend aantal maatschappelijke behoeften. Dat zijn hypothesen, het is niet wetenschappelijk onderzocht, maar dat lijkt ons toch al veel te verklaren.
• Verder is het belangrijk om weten dat niet alleen de werkgelegenheid in de lokale overheidssector gestegen is, maar nog veel meer in de private social profitsector. Zo is de werkgelegenheid in de sector “Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening” van 384.970 mensen in het derde kwartaal van 2008 gestegen naar 433.800 mensen in het derde kwartaal van 2012, dus een stijging van 49.000 personeelsleden op vijf jaar tijd. De Belgische lokale en provinciale besturen zijn tussen 2005 en 2010 gestegen met 25.000 personeelsleden. Dat is ongeveer de helft van de stijging van het aantal personeelsleden in de private social profit.
• Ten slotte, maar niet in het minst, vertegenwoordigt het toegenomen aantal personeelsleden ook een beter uitgebouwde dienstverlening aan de bevolking. Het gaat dus om meer jobs voor een toenemende maatschappelijke behoeften (ouderenzorg, kinderopvang, armoedebeleid, thuiszorg, culturele ontplooiing, afvalverwerking…).

Reacties uitgeschakeld voor Gemeenten schrappen banen

Gemeenten schrappen banen

Door | 1 maart 2013 | Nieuws

Bron: De Standaard online.
Geertje De Waegeneer

BRUSSEL - De coalitie in de stad Mechelen kwam gisteren overeen 116 banen te schrappen om uit het rood te blijven. Ook in Beringen en Zelzate sneuvelen jobs. Alle gemeenten worstelen dezer dagen met hun financiën.
Als Mechelen niet zou ingrijpen, zouden de uitgaven de komende jaren 25 miljoen hoger komen te liggen dan de inkomsten. Tien miljoen komt van de exploderende uitgaven voor de pensioenen, vier miljoen van de dalende ontvangsten en stijgende uitgaven door de crisis.

‘De belastingen verhogen willen we niet', zegt burgemeester Bart Somers (Open VLD). ‘We kunnen wel efficiënter werken. Met een beetje minder personeel of wat meer samenwerking met andere gemeenten. Hier en daar kunnen we ook taken laten vallen. Maar sommige beleidskeuzen willen we zeker niet aanpassen: het blauw op straat, bijvoorbeeld. We willen ook blijven investeren in stadsvernieuwing, de sleutel tot het succes van Mechelen.'

In Zelzate moeten bij het plaatselijke OCMW 25 mensen verdwijnen, Beringen laat 65 personeelsleden afvloeien. En ook in Kortrijk heeft het nieuwe stadsbestuur al duidelijk gemaakt dat er tegen het einde van de legislatuur minder stadsambtenaren zullen zijn.

Het lijstje is verre van volledig ‘en zal de komende weken en maanden nog een heel pak langer worden', klinkt het bij vakbondssecretarissen Vinciane Mortier (ACV) en Mil Luyten (ACOD). De afvloeiingen vormen de perfecte illustratie bij de studie van Frank Lierman van Belfius, die gisteren verscheen. ‘De nieuwe besturen zijn bij hun aantreden nog nooit zo onzeker geweest als nu. De economie is onstabiel en de gemeenten weten niet wat Europa, België en Vlaanderen van hen verwachten als bijdrage tot de sanering van de openbare financiën', zegt Lierman. ‘Tegelijk leggen de gewesten hen wel allerlei “fiscale pacten” op die hun capaciteit om nieuwe belastingen te heffen, inperken.'

‘Daarnaast zijn ook de inkomsten van de gemeenten hoogst onzeker: de personenbelasting en de belasting op immobiliën stagneren. En het is niet zeker wat de hogere overheden gaan doen met hun subsidies. Het Gemeentefonds had de afgelopen jaren een vast stijgingsritme. De vraag is of de nieuwe Vlaamse regering dat ritme zal behouden als ze aantreedt na de verkiezingen van 2014. Sommige uitgaven stijgen pijlsnel, zoals de pensioenen. In sommige steden stijgen de uitgaven daarvoor met een kwart in een paar jaar tijd. Verder is er de hervorming van de brandweer en veel gemeenten moeten nog zwaar investeren in het milieu.'

Een rondvraag leert dat gemeenten naast personeel schrappen nog drie mogelijkheden hebben om dat spanningsveld op te lossen: taken schrappen, belastingen verhogen of investeringen en andere grote projecten schrappen. De laatste optie lijkt voorlopig de populairste.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) waarschuwde gisteren voor een slechtere service aan de burger. ‘Raken aan de tewerkstelling is raken aan de kinderopvang, aan openingsuren voor bibliotheken.'