Reacties uitgeschakeld voor 2% meer loon vanaf oktober 2018 door indexaanpassing

2% meer loon vanaf oktober 2018 door indexaanpassing

Door | 4 september 2018 | Nieuws

In de maand augustus is de spilindex bereikt, wat betekent dat ons salaris vanaf 1 oktober 2018 met 2% stijgt. De vergoedingen en toelagen stijgen ook op 1 oktober 2018 met 2%.

Wat

Je salaris en sommige vergoedingen en toelagen zijn gekoppeld aan de prijsevolutie van goederen en diensten die de gezinnen in België consumeren. Om de actuele waarde te kennen, moet je het bedrag daarom vermenigvuldigen met het huidige indexcijfer (zie tabel onder).

Principe

Elke maand wordt de waarde van een vaste korf van goederen en diensten bepaald. Deze waarde wordt uitgedrukt door het indexcijfer – ook wel de gezondheidsindex genoemd. De indexcijfers tonen dus de evolutie van de levensduurte voor de gezinnen.

Bereikt of overstijgt het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex, vermenigvuldigd met 0,98 (afgevlakte index) een bepaalde waarde (spilindex), dan worden de lonen en sociale uitkeringen automatisch verhoogd. Dit is de automatische indexering.

De spilindexcijfers werken dus als aanpassingsdrempels. Op voorhand wordt een spilindex vastgelegd. Bij het bereiken of overschrijden van de spilindex worden de lonen en sociale uitkeringen in de publieke sector verhoogd met 2%. In dit geval moeten de salarissen, vergoedingen en toelagen die voor indexatie in aanmerking komen verhoogd worden met een verhogingscoëfficiënt (indexcijfer) (zie tabel onder). Dit gebeurt altijd de 2e maand volgend op de overschrijding van de spilindex.

103,04 (= basis 2013) of 124,45 (= basis 2004) 01.07.2017 x 1,6734
105,10 (basis: 2013) 01.10.2018 1,7069

2319 total views, 1 today